"aero-" - niemieckie tłumaczenie

PL

"aero-" po niemiecku

DE

"Aero-" po polsku

PL
PL
PL

aero-

volume_up
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących interfejsu Aero, zobacz temat Co to jest środowisko pulpitu Aero?
Weitere Informationen zu Aero finden Sie unter Was ist die Aero-Desktopdarstellung?.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących interfejsu Windows Aero, zobacz temat Co to jest interfejs Windows Aero?
Weitere Informationen zu Windows-Aero finden Sie unter Was ist Windows-Aero?
Interfejs Aero umożliwia także podgląd otwartych okien na pasku zadań.
Aero enthält zudem eine Taskleistenvorschau für die geöffneten Fenster.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących interfejsu Aero, zobacz temat Co to jest środowisko pulpitu Aero?
Weitere Informationen zu Aero finden Sie unter Was ist die Aero-Desktopdarstellung?.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących interfejsu Windows Aero, zobacz temat Co to jest interfejs Windows Aero?
Weitere Informationen zu Windows-Aero finden Sie unter Was ist Windows-Aero?
Interfejs Aero umożliwia także podgląd otwartych okien na pasku zadań.
Aero enthält zudem eine Taskleistenvorschau für die geöffneten Fenster.
DE

Aero-

volume_up
Weitere Informationen zu Aero finden Sie unter Was ist die Aero-Desktopdarstellung?.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących interfejsu Aero, zobacz temat Co to jest środowisko pulpitu Aero?
Weitere Informationen zu Windows-Aero finden Sie unter Was ist Windows-Aero?
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących interfejsu Windows Aero, zobacz temat Co to jest interfejs Windows Aero?
Aero enthält zudem eine Taskleistenvorschau für die geöffneten Fenster.
Interfejs Aero umożliwia także podgląd otwartych okien na pasku zadań.

Przykłady użycia - "aero-" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishAero to atrakcyjny wizualnie interfejs użytkownika tej wersji systemu Windows.
Aero bietet Ihnen eine erstklassige visuelle Darstellung in dieser Version von Windows.
PolishNa liście Schemat kolorów kliknij pozycję Windows Aero‌, a następnie kliknij przycisk OK.
Klicken Sie in der Liste Farbschema auf Windows Aero, und klicken Sie dann auf OK.
PolishWindows Aero‌ to atrakcyjny wizualnie interfejs użytkownika systemu Windows Vista.
Windows Aero ist die Bezeichnung für die besondere visuelle Darstellung in Windows Vista.
PolishSystem Windows XP ani wcześniejsze wersje systemu Windows nie zawierają interfejsu Aero.
Aero ist nicht in Windows XP oder früheren Versionen von Windows enthalten.
PolishWindows Aero to atrakcyjny wizualnie interfejs użytkownika tej wersji systemu Windows.
Windows-Aero bietet in dieser Version von Windows eine einzigartige visuelle Erfahrung.
PolishWindows Aero to atrakcyjny wizualnie interfejs użytkownika systemu Windows Vista.
Windows-Aero ist die Bezeichnung für die erstklassige visuelle Darstellung von Windows Vista.
PolishOto niektóre przykłady nowych kolorów dostępnych w interfejsie Aero:
Im Folgenden sehen Sie einige Beispiele der neuen in Aero verfügbaren Farben:
PolishAby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Rozwiązywanie problemów z interfejsem Windows Aero.
Weitere Informationen finden Sie unter Beheben von Problemen mit Windows-Aero.
PolishInterfejs Aero umożliwia także podgląd otwartych okien na pasku zadań.
Aero enthält zudem eine Taskleistenvorschau für die geöffneten Fenster.
PolishAby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Rozwiązywanie problemów z interfejsem Windows Aero.
Weitere Informationen finden Sie unter Problembehandlung in Windows Aero.
PolishAby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Co to jest interfejs Windows Aero?
Weitere Informationen finden Sie unter Was ist Windows Aero?
PolishOto niektóre spośród pozostałych najważniejszych właściwości interfejsu Windows Aero:
Hier einige weitere wichtige Merkmale von Windows-Aero:
PolishNastępujące wersje systemu Windows Vista zawierają interfejs Aero:
Aero ist in folgenden Editionen von Windows Vista enthalten:
PolishAby uzyskać więcej informacji dotyczących interfejsu Aero, zobacz temat Co to jest środowisko pulpitu Aero?
Weitere Informationen zu Aero finden Sie unter Was ist die Aero-Desktopdarstellung?. ~~~
PolishSystem Windows 7 oferuje szeroki wybór nowych kompozycji systemu Aero.
Windows 7 bietet eine große Auswahl an Aero-Designs.
PolishAby uzyskać więcej informacji dotyczących interfejsu Windows Aero, zobacz temat Co to jest interfejs Windows Aero?
Weitere Informationen zu Windows-Aero finden Sie unter Was ist Windows-Aero?
PolishInterfejs Aero nie jest włączony do wersji Windows Vista Home Basic.
Aero ist nicht in Windows Vista Home Basic enthalten.
PolishZobacz, jak działa interfejs Aero w systemie Windows 7
Informieren Sie sich über die Funktionsweise von Aero in Windows 7
PolishNależy sprawdzić, czy komputer spełnia minimalne wymagania sprzętowe niezbędne do uruchamiania interfejsu Aero:
Überprüfen Sie, ob der Computer die Mindesthardwareanforderungen zum Ausführen von Aero erfüllt:
PolishAby włączyć przezroczystość ramek okien, najpierw należy ustawić schemat kolorów na‌ Windows Aero‌.
Um die Fensterrahmentransparenz zu aktivieren, muss das Farbschema zunächst auf Windows Aero festgelegt werden.
Pozostałe hasła
Polish
  • aero-

Więcej tłumaczeń w słowniku rosyjsko-polskim.