"a więc" - niemieckie tłumaczenie

PL

"a więc" po niemiecku

volume_up
a więc {przysł.}
DE
DE
DE
PL

a więc {przysłówek}

volume_up
a więc (też: zatem)
volume_up
alsdann {przysł.} [Pd. niem.]

Przykłady użycia - "a więc" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishA więc da sie umieszczać nagrania w sieci, ale kwestie prawne są dość drażliwe.
Audio online zu stellen ist also möglich, aber die Frage der Rechte ist sehr heikel.
PolishA więc, dopasowują się do receptorów i blokują rozpoznawanie tych prawdziwych.
Deshalb verschließen sie die Rezeptoren und stören das Erkennen der echten Moleküle.
PolishNie jest oczywiście Joanne -- a więc klikniemy "dodaj użytkownika" Evan.
Er ist offensichtlich nicht Joanne -- also fügen wir einen neuen Benutzer hinzu.
PolishA więc, mamy pierwszą niespodziankę: Miasta rozbroiły bombę demograficzną.
Hier ist die erste Kernaussage. ~~~ Städte haben die Bevölkerungsbombe entschärft.
PolishA więc - jak zwalczyliśmy ospę? ~~~ Masowe szczepienia nie mogły zadziałać.
Wie wir die Pocken also aurotteten war – Impfungen hätten nicht funktioniert.
PolishA więc piękno nie równa się dobroci i z pewnością nie równa się zadowoleniu.
Schönheit ist nicht gleich Güte und ganz sicher nicht gleich Zufriedenheit.
PolishA więc dzielimy się narzędziami, technologią i językiem z innym gatunkiem.
Also teilen wir Werkzeuge, Technologie und Sprache mit einer anderen Spezies.
PolishA więc wielkie możliwości w budownictwie, na rynku nieruchomości, rynkach hipotecznych.
Also, Riesenpotenzial in der Baubranche, auf dem Immobilien-, und Hypothekenmarkt.
PolishA więc to jest jeden aspekt, wprowadzenie motywu zwątpienia do grafiki.
Das ist das Eine, sozusagen die Einführung der Idee des Zweifels, in die Grafik.
Polish(Śmiech) A więc, każdy z was, kto to zobaczył jest kompletnym realistą.
(Gelächter) So, für alle, die das gesehen haben: Sie sind ein kompletter Realist.
PolishTo co robimy to przyspieszanie protonów, a więc, jąder atomów do około 99.
Bei dieser Geschwindigkeit legen sie die 27 Kilometer 11'000 Mal pro Sekunde zurück.
PolishDostaję dwie kartki papieru, ale to nie jest format A4, więc były dużo większe.
Ich bekomme diese zwei Seiten Papier, nicht wie diese, im DIN A4 Format, also viel größer.
PolishA więc w czasie jednego pokolenia zmniejszymy o połowę różnorodność naszej kultury.
000 der heute weltweit gesprochenen Sprachen, 3.000 nicht von Kindern gesprochen werden.
PolishA więc szukaliśmy, szukaliśmy, aż znaleźliśmy każdy przypadek ospy w Indiach.
Also suchten und suchten wir, und wir fanden jeden Pockenfall in Indien.
Polish. ~~~ A więc włączmy to. ~~~ Ale najpierw trzeba to ożywić.
Aber um das zu tun, was man machen muss, ist es, dies zum Leben zu erwecken.
PolishA więc mamy wbudowany system w naszych życiach, który umożliwia swoistą ciągłość.
Also haben wir ein eingebautes System in unseren Leben, das eine Art Kontinuität ermöglicht.
PolishA więc przejdźmy się - jedna strona, zewnętrze, a to widok z wnętrza.
Nun, hier sind wir, eine Seite, draußen und dann von der Innenseite des Raums.
PolishA więc te trzy drogi, jawność, odpowiedzialność i wybór, będą miały ogromne znaczenie.
Diese drei Aspekte, Transparenz, Nachprüfbarkeit und Wahlfreiheit werden viel verändern.
PolishA więc, wiem że wszyscy uwielbiacie dane, dlatego zacznę od przepełnionego danymi slajdu.
Ich weiß, Sie lieben Daten, also beginnne ich mit einer Folie voller Daten.
PolishA więc, zazwyczaj większość ludzi zaczyna od ustosunkowania się do zadania.
Normalerweise starten die meisten Leute sich selbst bezüglich der Aufgabe zu orientieren.

Synonimy (polski) dla "a więc":

a więc

Podobne niemieckie tłumaczenia dla słowa "a więc"

a spójnik
więc spójnik
więc przysłówek
German
a niech tam