"żądać" - niemieckie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o zadąć,zadać
PL

"żądać" po niemiecku

volume_up
żądać {czas. ndk}

PL żądać
volume_up
[żądam|żądałbym] {czasownik niedokonany}

1. ogólne

żądać (też: zażądać)
volume_up
anfordern [anfordernd|angefordert] {czas. przech.} (erbitten)
Nie można żądać certyfikatu dla usługi.
Sie können kein Zertifikat für einen Dienst anfordern.
W menu Akcja wskaż polecenie Wszystkie zadania, a następnie kliknij polecenie Żądaj nowego certyfikatu.
Klicken Sie auf das Menü Aktion, zeigen Sie auf Alle Aufgaben, und klicken Sie dann auf Neues Zertifikat anfordern.
Strona sieci Web usiłowała przesłać plik, którego nie żądano.
Eine Webseite hat versucht, eine Datei herunterzuladen, die Sie nicht angefordert haben.
żądać (też: zażądać, wezwać, wzywać)
volume_up
auffordern [auffordernd|aufgefordert] {czas. przech.} (verlangen)
żądać (też: zażądać)
volume_up
einfordern {czas. przech.}
Ich möchte, dass Sie sie einfordern.
Możecie nie mieć dużo własnych danych do opublikowania, ale wiecie, że macie ich żądać.
Sie haben vielleicht nicht viele Daten, die Sie dort einstellen könnten, aber Sie wissen, sie einzufordern. ~~~ Und wir haben das geübt.
A jestem tu po to, prosząc o wasze wsparcie, żądając waszego wsparcia, wymagając waszego wsparcia.
Und dafür bin ich hier, um Sie um Ihre Unterstützung zu bitten, um Ihre Unterstützung zu verlangen, um Ihre Unterstützung zu fordern.
Wyświetlenie strony sieci web zajęło serwerowi dużo czasu albo zbyt wiele osób żądało tej samej strony.
Der Server benötigt zu viel Zeit, um die Webseite anzuzeigen, oder zu viele Benutzer fordern dieselbe Seite an.
żądać (też: domagać się)

2. "od kogoś czegoś"

żądać (też: zażądać)
volume_up
abfordern [abfordernd|abgefordert] {czas. przech.} (jdm etw abfordern)

3. "czegoś od kogoś"

żądać (też: zażądać, wymagać)
żądać (też: zażądać, wymagać)
volume_up
zumuten [zumutend|zugemutet] {czas. przech.} (jdm etw)

4. "czegoś"

żądać (też: domagać się, postulować)
volume_up
fordern [fordernd|gefordert] {czas. przech.} (verlangen)
Wyświetlenie strony sieci web zajęło serwerowi dużo czasu albo zbyt wiele osób żądało tej samej strony.
Der Server benötigt zu viel Zeit, um die Webseite anzuzeigen, oder zu viele Benutzer fordern dieselbe Seite an.
A jestem tu po to, prosząc o wasze wsparcie, żądając waszego wsparcia, wymagając waszego wsparcia.
Und dafür bin ich hier, um Sie um Ihre Unterstützung zu bitten, um Ihre Unterstützung zu verlangen, um Ihre Unterstützung zu fordern.

Synonimy (polski) dla "żądać":

żądać

Przykłady użycia - "żądać" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMożna nachylić się i zadać któremuś pytanie i wszystko ze sobą współdziała.
Sie können diesen Erwachsenen fragen stellen, und dann hilft dass irgendwie allen.
PolishNastępne pytanie, które moglibyście zadać, to co dokładnie chcecie mierzyć?
Nun, die nächste Frage, die Sie fragen möchten, ist, was möchten Sie messen?
PolishJednym z pytań jakie chciałem wam zadać jest: Gdy się rozglądacie, co widzicie?
Eine der Fragen, die ich Ihnen gestellt habe, war: Wenn Sie sich umschauen, was sehen Sie?
PolishW przypadku śmierci odszkodowania mogą żądać osoby pozostające na Twoim utrzymaniu.
Im Todesfall können Ihre unterhaltsberechtigten Angehörigen die Entschädigung beanspruchen.
PolishI pytaniem, które moglibyście chcieć zadać, jest co się stało, gdy się spotkaliśmy?
Und eine Frage, die Sie sich vielleicht stellen, ist was passierte, als wir zusammentrafen?
PolishZanim opowiem tę historię, powinniśmy zadać sobie pytanie: Dlaczego bieda istnieje?
Bevor ich meine Geschichte erzähle, sollten wir uns die Frage stellen: Warum existiert Armut?
PolishPowinniśmy zadać sobie pytanie: co kieruje tym politycznym stworem?
Was wir verstehen müssen, ist die Frage: Was bewegt die politische Spezies?
PolishI chcę zadać pytanie: Jak szybko i na jaką skalę musielibyśmy działać?
Und ich frage euch: wie weit, und wie schnell müssten wir uns bewegen?
PolishChciałbym jednak zadać pytanie, Chciałbym jednak zadać pytanie, na które odpowiedź jest prosta.
Aber lassen Sie mich eine einfache Besorgnis oder vielleicht ein Statement loswerden:
PolishNależało zadać pytanie: „Czy możemy robić te same operacje, ale przez małe nacięcia?
Eine Operation mit langen Instrumenten durch kleine Einschnitte.
PolishNależało zadać pytanie: „Czy możemy robić te same operacje, ale przez małe nacięcia?”
Eine Operation mit langen Instrumenten durch kleine Einschnitte.
PolishW przypadku śmierci odszkodowania mogą żądać uprawnione do tego osoby.
Im Todesfall können Ihre unterhaltsberechtigten Angehörigen die Entschädigung beanspruchen.
PolishKolejne pytanie, jakie możecie zadać, to: dlaczego nie możemy ludziom za to zapłacić?
Die nächste Frage, die Sie haben könnten ist, warum können wir nicht einfach Leute dafür bezahlen?
PolishJest wiele pytań na temat miłości romantycznej, które trzeba zadać i znaleźć odpowiedzi.
Es gibt viele Fragen, die noch beantwortet und gefragt werden müssen über die romantische Liebe.
PolishBrunel mógłby sobie zadać takie pytanie "Jak dojechać pociągiem z Londynu do Nowego Jorku?"
Brunel mag eine Frage gestellt haben wie: "Wie komme ich mit einem Zug von London nach New York?"
PolishMusimy zadać sobie pytanie: Czy świat pomieści tyle samochodów?
Wir muessen uns wirklich die Frage stellen: Kann die Welt diese Anzahl von Autos aushalten?
Polish" Więc musimy zadać sobie pytanie: czy nie zagrażamy temu nadzwyczajnie stabilnemu okresowi holocenu?
Also müssen wir uns fragen: Gefährden wir diesen ausgewöhnlich stabilen Holozän-Zustand?
PolishMożna zadać pytanie, czy nie postępuje nielegalnie.
Sie könnten sich auch fragen, ob es möglicherweise illegal ist, dass sie das tut.
PolishSpróbujmy więc zadać pytanie, związane ze zdrowiem.
Probieren wir also eine Frage zu stellen, die sich mit der Gesundheit beschäftigt.
PolishOto kilka pytań, które musisz sobie zadać, zastanawiając się nad rozmieszczeniem reklam.
Folgende Fragen sind eventuell hilfreich, wenn es darum geht, die Position Ihrer Anzeigen zu bestimmen:.