"ściągać" - niemieckie tłumaczenie

PL

"ściągać" po niemiecku

volume_up
ściągać {czas. ndk}

PL ściągać
volume_up
[ściągam|ściągałbym] {czasownik niedokonany}

1. ogólne

ściągać (też: ściągnąć)
volume_up
aushaben [aushabend|ausgehabt] {czas. przech.} [pot.] (ein Kleidungsstück)

2. "zadanie domowe"

ściągać (też: ściągnąć, odpisać, odpisywać)
volume_up
abhauen [abhauend|abgehauen] {czas.} [slg.] (abschreiben)

3. "książkę, walizkę"

4. "plik, program"

ściągać (też: ściągnąć)
volume_up
herunterladen {czas. przech.}
Więc za każdym razem kiedy ściągasz plik, każdy megabajt jest taką bryłą..
Also jedes Mal, wenn sie eine Datei herunterladen, ist jedes Megabyte ein Brocken Kohle.
Więc następnym razem, jak ściągacie gigabajt, albo dwa gigabajty - to nie jest za darmo. ~~~ OK?
Und wenn Sie das nächste Mal ein Gigabyte herunterladen, oder zwei Gigabyte, dann ist das nicht etwa gratis, okay?
ONZ otworzyła swoje bazy danych, a my mamy nową wersję programu działającą w Internecie, zatem nie będziecie musieli już go ściągać.
Die UN hat ihre Statistiken zur Verfügung gestellt, und wir haben eine neue Version der Software online, Sie müssen sie also nicht mehr erst herunterladen.
ściągać (też: ściągnąć)
volume_up
runterladen {czas. przech.} [pot.]

5. "na siebie"

ściągać (też: ściągnąć)
volume_up
sich etw zuziehen {czas.} (ich habe MIR heftige Kritik...)

6. IT

volume_up
erfassen [erfassend|erfasst] {czas. przech.} (Daten)

7. "pętlę, brwi"

8. Sport: "konia"

ściągać (też: ściągnąć)
volume_up
parieren [parierend|pariert] {czas. przech.} (ein Pferd zum Stehen bringen)

9. Edukacja: "od kogoś", potoczny

ściągać (też: ściągnąć, zrzynać, zerżnąć)
volume_up
abgucken [abguckend|abgeguckt] {czas. nieprzech.} (bei/von jdm)

Przykłady użycia - "ściągać" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPodczas gdy tak naprawdę może się stać nowym opium dla mas, przez które będą siedzieć w domach i ściągać pornografię.
Das ist keine Option, die nachhaltig berücksichtigt wird.
Polishściągać jakąś kwotę
PolishNiemowlęcia się rodzą by przenikać w umysł mamy i sciągać to co tam znajdują -- swoje modele rozumienia rzeczywistości.
Babies werden geboren, um tief in das Bewusstsein ihrer Mütter einzudringen und herunterzuladen, was sie dort finden – ihre Modelle, wie Realität zu verstehen ist.