"zwierzę" - angielskie tłumaczenie

PL

"zwierzę" po angielsku

PL zwierzę
volume_up
{nijaki}

1. ogólne

zwierzę (też: bydlę, zwierzak)
volume_up
animal {rzecz.}
To zwierzę słodkowodne, naprawdę potrzebuje wody słodkiej.
So it's essentially a freshwater animal. ~~~ It really does need fresh water.
Najbardziej jadowite zwierzę w oceanie to kubomeduza.
The most venomous animal that lives in the ocean is the box jellyfish.
Stanowi on dowód na to, że zwierzę zostało zaszczepione przeciwko wściekliźnie.
This proves that the animal has been vaccinated against rabies.
zwierzę (też: bestia, bydlę, potwór, bydlak)
volume_up
beast {rzecz.}
Po trzecie, społeczny wymiar programu lizbońskiego jest bardzo wychudzonym zwierzęciem.
Thirdly, the social dimension of the Lisbon programme is a very skinny beast.
Lew najmocniejszy między zwierzętami, który przed nikim nie ustępuje:
The lion, which is mightiest among beasts, And turneth not away for any;
Miał też szpichlerze dla urodzajów zboża i wina, i oliwy, i obory dla bydeł, i zwierzyniec dla rozmaitych zwierząt.
store-houses also for the increase of grain and new wine and oil; and stalls for all manner of beasts, and flocks in folds.

2. "chowane w domu"

volume_up
pet {rzecz.}
Każde zwierzę domowe musi być zaszczepione przeciwko wściekliźnie, a szczepienie to musi być wpisane w paszporcie.
All pets must be vaccinated against rabies and the details entered in their pet passport.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Jest to więc również przykład dbałości o zdrowie zwierząt domowych i hodowlanych.
There is therefore provision for the health of both pet and farm animals.

Przykłady użycia - "zwierzę" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishWymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
PolishA nie pomni na to, że je noga zetrzeć, a zwierzę polne zdeptać może.
What time she lifteth up herself on high, She scorneth the horse and his rider.
PolishGdy zwierzę poliże miejsce zastosowania preparatu, może wystąpić krótki okres ślinienia się.
If a dog licks the application area, the dog might salivate a lot for a short period.
PolishWstrzykiwać domięśniowo po 1 dawce (2 ml) na zwierzę w okolice karku za uszami.
Administer by intramuscular injection of 1 dose (2 ml) per pig in the neck in the area behind the ear.
PolishJeśli zwierzę wymaga postępowania chirurgicznego, poinformuj chirurga, że zwierzę przyjmuje Trocoxil.
If your dog needs surgery, inform the surgeon that the dog is using Trocoxil.
PolishTa aktywna odpowiedź immunologiczna pomaga ochronić zwierzę przed chorobą wywołaną przez wirus.
This active immune response helps to protect the pig against the disease caused by this virus.
PolishNa studiach uczono mnie, że człowiek to zwierzę, które używa narzędzi.
When I was at school, we were defined as man, the toolmaker.
Polish(Śmiech) (Brawa) Kup oprogramowanie, zaprojektuj zwierzę.
(Laughter) (Applause) Just buy the software, you design it.
PolishTo najdłuższe zwierzę oceanu, osiąga do 46 metrów.
This turns out to be the longest creature in the oceans.
PolishWygląda to, jakby zwierzę płynęło w górę.
It looks, in fact, like it's swimming up the surface.
PolishJeśli zwierzę to osiągnie, dostaje licencję i jest certyfikowane jako gotowe do działań w terenie -- tak samo, jak psy.
There's a number of mines placed blindly, and the team of trainer and their rat have to find all the targets.
Polishbo to najlepiej zaprojektowane zwierzę.
I don't think we want to be bringing a camel."
PolishCzy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
PolishTo zwierzę zamieszkuje pustynię Namib.
It's got bumps on the back of its wing covers.
PolishDla osiągnięcia pełnego uodpornienia należy co 4 miesiące uodparniać jedną dawką produktu każde zwierze w stadzie: loszkę, maciorę i knura.
For whole herd vaccination, an injection of one dose may be administered per gilt, sow and boar every 4 months.
PolishJaki czas musi upłynąć, zanim zwierzę może być poddane ubojowi, a mięso może zostać użyte do spożycia przez ludzi (okres karencji)?
What is the time to allow before treated pigs can be slaughtered and the meat used for human consumption (withdrawal period)?
PolishWykazano, że preparat SevoFlo powoduje stosunkowo szybką i bezproblemową indukcję znieczulenia u psów, po której zwierzę szybko wraca do formy.
SevoFlo was shown to produce a relatively rapid and smooth induction of anaesthesia in dogs, followed by a good recovery.
PolishW przypadku jednocześnie występujących chorób wywołanych przez drobnoustroje lub inwazji pcheł, zwierzę powinno być poddane odpowiedniemu leczeniu.
In the case of concurrent microbial disease or parasitic infestation, the dog should receive appropriate treatment for such condition.
PolishW przypadku jednocześnie występujących chorób wywoływanych przez drobnoustroje lub inwazji pcheł, zwierzę powinno być poddane odpowiedniemu leczeniu.
In the case of concurrent microbial disease or parasitic infestation, the dog should receive appropriate treatment for such condition.
PolishA twarze ich i skrzydła ich były podniesione ku górze; każde zwierzę dwa skrzydła spajało z dwoma skrzydłami drugiego, a dwoma przykrywały ciało swoje;
And their faces and their wings were separate above; two [wings] of every one were joined one to another, and two covered their bodies.