"zwiastować" - angielskie tłumaczenie

PL

"zwiastować" po angielsku

PL zwiastować
volume_up
[zwiastuję|zwiastowałbym] {czasownik niedokonany}

1. ogólne

Jedyne, co można powiedzieć o zmianach, to to, że przyniosły one pewien poziom stabilności w tym kraju, ale coraz częściej ta stabilność zwiastuje zastój i bezruch.
The most that can be said for the changes is that they have brought a degree of stability to the country, but increasingly, this stability foreshadows stasis and immobility.
zwiastować (też: zapowiadać)
Okres ten powinien zwiastować diametralną zmianę w polityce i priorytetach Unii Europejskiej.
(PT) Mr President, this period should herald a sea change in European Union policies and priorities.
Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że dzień 1 stycznia 2008 roku nie zwiastuje początku nagłej, dramatycznej liberalizacji rynku.
All the same, I would point out that 1 January 2008 will not herald the start of sudden and dramatic market liberalisation.
Zaskakujące jest, że trzecie tysiąclecie, które powinno zwiastować świt nowej ery praw obywateli, w rzeczywistości pogrążyło się w kulturowej regresji.
It is surprising that the third millennium, which should have heralded the dawn of a new era for citizens' rights, has in fact descended to the depths of cultural regression.
zwiastować (też: wróżyć, wieścić)

2. Religia

Synonimy (polski) dla "zwiastować":

zwiastować

Przykłady użycia - "zwiastować" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishZaskakujące jest, że trzecie tysiąclecie, które powinno zwiastować świt nowej ery praw obywateli, w rzeczywistości pogrążyło się w kulturowej regresji.
It is surprising that the third millennium, which should have heralded the dawn of a new era for citizens' rights, has in fact descended to the depths of cultural regression.