"zważyć" - angielskie tłumaczenie

PL

"zważyć" po angielsku

PL zważyć
volume_up
{czasownik}

zważyć (też: ważyć, mieć ciężar)
Oczywiście łatwo je zważyć. ~~~ A kiedy je jecie, masa ma znaczenie. ~~~ Ale co jeśli chcemy zmierzyć jego powierzchnię?
If you try to weigh it -- of course it's very easy to weigh it, and when you eat it, the weight matters -- but suppose you try to measure its surface.
W celu umożliwienia prawidłowego dawkowania należy zważyć psa w 1. i 35. dniu (tj. na początku każdego okresu leczenia).
In order to allow proper dosing, the dog should be weighed on day 1 and day 35 (this is at the start of each treatment period).
W celu umożliwienia prawidłowego dawkowania należy zważyć psa w 1. i 35. dniu (tj. na początku każdego okresu leczenia).
In order to allow proper dosing, the dog should be weighed on day 1 and on day 35 (i. e. at the start of each treatment period).

Przykłady użycia - "zważyć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJeźlibyś zważyć chciał ścieszkę żywota jej, nie pewne są drogi jej, nie poznasz ich.
So that she findeth not the level path of life: Her ways are unstable, [and] she knoweth [it] not.
PolishSprawa Egiptu jest bardzo poważna, jeśli zważyć na wielkość tego kraju i jego położenie geograficzne.
The Egyptian issue is very serious, bearing in mind the size of the country and its geographical position.
PolishW celu umożliwienia prawidłowego dawkowania należy zważyć psa w 1. i 35. dniu (tj. na początku każdego okresu leczenia).
In order to allow proper dosing, the dog should be weighed on day 1 and day 35 (this is at the start of each treatment period).
PolishW celu umożliwienia prawidłowego dawkowania należy zważyć psa w 1. i 35. dniu (tj. na początku każdego okresu leczenia).
In order to allow proper dosing, the dog should be weighed on day 1 and on day 35 (i. e. at the start of each treatment period).
PolishCzy UE może teraz utrzymywać strategiczne stosunki z państwem tak niestabilnym, szczególnie jeśli zważyć na nasze szczodre ustępstwa w sprawie handlu i pomocy?
Can the EU now sustain a strategic relationship with a country so unstable and particularly given our generous concessions over trade and aid?
PolishBudzi to niepokój, jeśli zważyć na wzrost przeciętnej długości życia oraz pogarszanie się stosunku liczby osób pracujących do liczby emerytów i rencistów.
This causes concern, bearing in mind the increase in average life expectancy and the declining ratio between the number of people working and the number of people who are retired.
PolishLeczoną świnię należy zważyć, oszacować ilość paszy, którą świnia prawdopodobnie spożyje, przy założeniu dziennego spożycia w ilości równoważnej 5 % masy ciała.
The pig to be treated should be weighed and the amount of feed that the pig is likely to consume should be estimated, based on a daily feed intake equivalent to 5% of bodyweight.