"zrobiony" - angielskie tłumaczenie

PL

"zrobiony" po angielsku

volume_up
zrobiony {przym. m.}

PL zrobiony
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

zrobiony
volume_up
made {im. bier.}
Jest zrobiony - kości są zrobione z nieorganicznych minerałów i polimerów.
This is made -- bone is made from a mixture of inorganic minerals and polymers.
I także powiedział: "Ceniłbym każdy wynalazek zrobiony dla korzyści wszystkich.
And he also said, "I would prize every invention of science made for the benefit for all."
Ten kawałek jest zrobiony z wielu paczek papierosów.
And so, this piece is made up of lots and lots of boxes of cigarettes.
zrobiony
volume_up
done {przym.}
Kolejne zdjęcie które na mnie wpłynęło, albo zbiór zdjęć, to ten projekt zrobiony przez pewnego Argentyńczyka i jego żonę.
Another photo that has greatly influenced me, or a series of photos, is this project that's done by an Argentinean man and his wife.
zrobiony (też: opracowany, wykonany, uczyniony)
volume_up
wrought {przym.} [arch.]

Przykłady użycia - "zrobiony" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPrzedmiotowy kompromis to zaledwie pierwszy krok, ale zrobiony w dobrym kierunku.
This compromise is only a first step, but it is a step in the right direction.
Polish. ~~~ Zrobiony 6 lat temu przez paru miłośników grafiki.
I just want to show you one other thing that has nothing to do with anything.
PolishHC: Ważne jest, aby pamiętać, że tak naprawdę nie obchodzi nas, z czego ten tuńczyk jest zrobiony.
HC: So the key thing to remember here is, we don't really care what this tuna really is.
PolishTo jest obraz szerokokątny zrobiony centrum Drogi Mlecznej.
And this is a wide field picture taken of the center of the Milky Way.
PolishTen film był zrobiony w laboratorium Dawida DeSteno z Uniwersytetu Północno-Wschodniego.
And so in this video here -- this is a video taken from David DeSteno's lab at Northeastern University.
PolishFilm ten, zrobiony metodą zdjęć poklatkowych, pokazuje jak kończyna się regeneruje w ciągu kilku dni.
And this is actually real photography, timed photography, showing how that limb regenerates in a period of days.
PolishPamiętam, że mój pierwszy większy program był zrobiony na bezpośredniej kopii, wtedy jeszcze, Aldus PageMakera.
And so, I remember that my first major piece of software was on a direct copy of then-Aldus PageMaker.
PolishZostał zrobiony ważny krok naprzód dla dobra konsumentów.
This is an important step forward for consumers.
PolishTo jej pomiar z zrobiony u lekarza.
This is the measurement that she took in her doctor's office.
PolishTo ręcznie zrobiony znak, który widziałem w rodzinnej piekarni kilka lat temu, w moim starym sąsiedztwie na Brooklynie.
This is a hand-lettered sign that appeared in a mom and pop bakery in my old neighborhood in Brooklyn a few years ago.
PolishPoza tym zrobiony zostanie kolejny krok w kierunku realizacji jednego z celów Unii Europejskiej - spójności terytorialnej.
Moreover, a further step will be taken towards the implementation of one of the European Union's objectives - territorial cohesion.
PolishDzięki takiemu działaniu zostanie zrobiony krok naprzód, natomiast powinno to utorować drogę nie do większej konkurencji, lecz do większej współpracy.
In so doing, it will be a step forward, but it should pave the way not for more competition but for more cooperation.