PL

zniszczyć {czasownik}

volume_up
1. ogólne
Wszelkie ukryte plany mogą te relacje zaburzyć, jeśli nie zniszczyć.
Any hidden agenda has the potential to distort, if not destroy, these relations.
Przyjmując takie stanowisko, pomogliśmy zniszczyć ten wspólny rząd.
By taking this position, we helped to destroy this joint government.
Ochrona dzieci przed światem, który może je zniszczyć, jest naszym obowiązkiem.
It is our duty to protect children from a world that may destroy them.
Chcieliście ją ograniczyć, utrudnić i zniszczyć.
You have tried to restrict, impede and ruin it.
Nie wolno nam zniszczyć skuteczności naszego wspólnego systemu obronnego poprzez sprzeczki na temat tego, czy w ogóle powinniśmy się bronić.
We must not ruin the effectiveness of our common defence with quarrels over whether we should defend ourselves at all.
The acid will ruin the gold plating.
zniszczyć (też: niszczyć)
Kraje europejskie padają ofiarą bezlitosnego, światowego konkurenta zdolnego do zniszczenia naszego bytu.
European countries are becoming the willing victims of a relentless global competitor with the instrument to destruct our livelihoods.
zniszczyć (też: zabić, zrujnować)
volume_up
to fordo {czas.} [arch.]
zniszczyć (też: zabić, zrujnować)
volume_up
to foredo {czas.} [arch.]
O ile dobrze pamiętam, Hamas odrzucił wybrane w wyborach władze pod przywództwem prezydenta Abbasa i zniszczył rząd w burzliwym powstaniu z naruszeniem wszelkich praw.
If I remember correctly, Hamas overthrew the elected authorities of President Abbas and destroyed the government in a violent uprising, in breach of all rights.
A Bóg, który tam uczynił mieszkanie imieniowi swemu, niech zniszczy każdego króla i naród, któryby ściągnął rękę swą na odmianę i skazę tego domu Bożego, który jest w Jeruzalemie.
and the God that hath caused his name to dwell there overthrow all kings and peoples that shall put forth their hand to alter [the same], to destroy this house of God which is at Jerusalem.
Przetoż i Ja cię też nawiedzę chorobą, uderzę cię, i zniszczę cię dla grzechów twoich.
Therefore I also have smitten thee with a grievous wound; I have made thee desolate because of thy sins.
2. "coś"
zniszczyć (też: zrujnować)

Przykłady użycia - "zniszczyć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMożesz przez przypadek wcisnąć "odpowiedz wszystkim" przy mailu i zniszczyć związek.
You can accidentally hit "reply all" to an email and torpedo a relationship.
PolishRoztwór należy zniszczyć, jeżeli zawiera jakiekolwiek cząstki lub zmienił zabarwienie.
Discard the product before use if it contains particulate matter or is discoloured.
PolishJest to niezmiernie delikatna kwestia, którą ekstremiści chcą zniszczyć.
It is an extremely fragile opportunity that the extremists want to shatter.
PolishProdukt należy zniszczyć, jeśli obecne są zanieczyszczenia lub jeśli występuje zmiana koloru.
Discard the product if particulates are present or if it appears discoloured.
PolishI nagle chcą tam wybudować kolejny market...... i osiedle domków, zniszczyć takie piękne bagno.
All of the sudden wants yet another mall... and houses on this beautiful marsh.
PolishW przypadku zaobserwowania zmian w wyglądzie, szczepionkę należy zniszczyć.
In the event of other variation being observed, discard the vaccine.
PolishCzy powinniśmy na wszelki wypadek zniszczyć wszystkie analogiczne konstrukcje w UE?
Should we demolish all similar structures in the EU, just in case?
PolishW przypadku wystąpienia innego rodzaju nieprawidłowości, szczepionkę należy zniszczyć.
In the event of other variation being observed, discard the vaccine.
PolishLek może spowolnić lub zahamować rozrost komórek raka, lub może je zniszczyć.
It may slow or stop cancer cells from growing, or may kill them.
PolishW przypadku stwierdzenia zmian w wyglądzie, szczepionkę należy zniszczyć.
In the event of other variation being observed, discard the vaccine.
PolishStrzykawkę i nie zużyty roztwór należy zniszczyć zgodnie z obowiązującymi procedurami.
Discard the syringe and any unused solution in accordance with appropriate clinical procedures.
PolishRoztwór należy zniszczyć, jeżeli zawiera jakiekolwiek cząstki lub zmienił zabarwienie.
The product should be discarded before use if it contains particulate matter or is discoloured.
PolishNieużytą cześć zawiesiny należy zniszczyć 14 dni po rozpuszczeniu.
Any remaining suspension should be discarded 14 days after constitution.
PolishNie zużytą pozostałość należy zniszczyć zgodnie zobowiązującą procedurą.
Any unused product or waste material should be disposed of in accordance with local requirements
PolishPo odtworzeniu szczepionkę, nieużytą w ciągu 30 minut, należy zniszczyć.
Discard if reconstituted vaccine is not used within 30 minutes.
PolishW przypadku zaobserwowania powyższych nieprawidłowości, szczepionkę należy zniszczyć.
In the event of either being observed, discard the vaccine.
PolishLek Macugen należy zniszczyć, jeśli był on przechowywany w temperaturze pokojowej przez ponad dwa tygodnie.
Macugen should be discarded if kept at room temperature for more than two weeks.
PolishNależy zniszczyć szczepionkę, jeśli nie została zużyta w ciągu 8 godzin po odtworzeniu.
Discard if reconstituted vaccine is not used within 8 hours.
PolishNiezużyty produkt należy zniszczyć zgodnie z lokalnymi wymaganiami.
Any unused product or waste material should be disposed of in accordance with local requirements
PolishNiezużyty produkt należy zniszczyć zgodnie z lokalnymi przepisami.
Any unused product or waste material should be disposed of in accordance with local requirements