PL zniszczony
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

zniszczony
volume_up
destroyed {przym.}
Ustanowiono monokultury, kraj był zniszczony i poddany brutalnemu reżimowi.
Monocultures were established, the country was destroyed and subjected to a brutal regime.
Judy zobaczyła zniszczony krajobraz i zatrutą wodę.
And Judy saw her landscape being destroyed and her water poisoned.
Sądzimy, że szpital w Phi Phi został zniszczony.
We think that Phi Phi hospital was destroyed.
zniszczony (też: zużyty, umęczony)
volume_up
raddled {przym.}
zniszczony (też: zużyty, przechodzony, znoszony, ograny)
volume_up
worn out {przym.}
zniszczony (też: stargany, wyniszczony)
volume_up
shot {przym.} [pot.]

Przykłady użycia - "zniszczony" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishCzęsto system prawny jest zniszczony, więc nawet nie możesz uzyskać dostępu do ziemi.
Often the legal system is broken down so you can't even get access to land.
PolishPo roku 1945 ten zniszczony przez bomby teren był przez pewien czas zapomniany.
In 1945 all that remained of the nerve centre was a bomb site that afterwards faded into obscurity.
PolishIstnieje ryzyko, że z czasem zostanie zniszczony cały ekosystem na wodach połowowych, o których mowa.
In time this risks damaging the whole ecosystem in the fishing waters concerned.
PolishNiewykorzystany roztwór leku powinien być zniszczony.
Any remaining reconstituted solution should be discarded.
PolishA ostatni nieprzyjaciel, który będzie zniszczony, jest śmierć.
The last enemy that shall be abolished is death.
Polish– Po zakończeniu leczenia należy zwrócić niezużyty lek do apteki, żeby został właściwie zniszczony.
After completion of treatment, return all unused drugs to your chemist’s shop to ensure they will be disposed of correctly
PolishPomnik ten został dotychczas zniszczony i oblany farbą już szesnaście razy, ostatnio niewiele ponad tydzień temu.
The monument has been damaged and daubed with paint sixteen times to date, most recently just over a week ago.
Polish– Po zakończeniu leczenia należy zwrócić niezużyty lek do apteki, żeby został właściwie zniszczony.
5 - After completion of treatment, return all unused drugs to your chemist’s shop to ensure they will be disposed of correctly
PolishW przypadku przechowywania w temperaturze pokojowej, produkt musi być zużyty lub zniszczony po upływie maksimum 9 miesięcy.
After a maximum storage period of 9 months at room temperature, the product must be used or discarded.
PolishO jakożeś zniszczony!
If thieves came to thee, if robbers by night (how art thou cut off!
PolishAle w jej gabinecie jest stary, drewniany, zniszczony stół kuchenny -- z odchodzacą zieloną farbą- jest trochę "rozklekotany".
But in her office, there's this old wooden, weather-worn table, kitchen table -- peeling green paint, it's kind of rickety.
PolishWkład mo na nosi przy sobie i przechowywa w temperaturze pokojowej (poni ej 30°C) do 4 tygodni, a niewykorzystany musi by zniszczony.
You can carry it with you and keep it at room temperature (not above 30°C) for up to 4 weeks, but any remainder must then be discarded.
PolishWkład mo na nosi przy sobie i przechowywa w temperaturze pokojowej (poni ej 30°C) do 4 tygodni, a niewykorzystany musi by zniszczony.
You can carry it with you and keep it at room temperature (not above 30ºC) for up to 4 weeks, but any remainder must then be discarded.
PolishWstrzykiwacz mo na nosi przy sobie i przechowywa w temperaturze pokojowej (poni ej 30°C) do 4 tygodni, a niewykorzystany musi by zniszczony.
You can carry it with you and keep it at room temperature (not above 30ºC) for up to 4 weeks, but any remainder must then be discarded.
PolishIrakowi nie brakuje pieniędzy: jest to potencjalnie bogaty kraj, który został kompletnie zniszczony zarówno pod względem administracyjnym, jak i ludzkim.
Iraq does not lack money: it is potentially a rich country but has been completely torn apart in administrative and human terms.
PolishTo prawda, że powinniśmy pamiętać - tak jak mówiłem na obecnym posiedzeniu plenarnym -, iż mówimy o regionie, który został dotkliwie zniszczony.
It is true that we should also bear in mind, as I have been saying in this plenary, that we are talking about a region that has been severely devastated.
PolishPrzygotowanie do u ycia Wstrzykiwacz mo na nosi przy sobie i przechowywa w temperaturze pokojowej (poni ej 30°C) do 4 tygodni, a niewykorzystany musi by zniszczony.
You can carry it with you and keep it at room temperature (not above 30°C) for up to 4 weeks, but any remainder must then be discarded.
PolishXX wieku, został zniszczony w niecałe dwa lata.
The good health of our economies and public finances, which we have striven so hard to put in order since the early 1990s, has been ruined in less than two years.
PolishJeżeli produkt jest przechowywany w temperaturze pokojowej, to nie może być ponownie wkładany do lodówki i musi być zniszczony, jeżeli nie został zużyty do końca okresu 9 miesięcy.
Once stored at room temperature KIOVIG must not be returned to the refrigerator and must be discarded, if not used by the end of the 9-month period.
PolishMam przed sobą mocno zniszczony, zawierający liczne uwagi, podkreślenia, pozaginane rogi, poplamiony herbatą egzemplarz traktatu lizbońskiego.
on behalf of the ALDE Group. - Mr President, I have here a well-worn, annotated, underlined, dog-eared, tea-stained copy of the Lisbon Treaty.