"ziarno" - angielskie tłumaczenie

PL

"ziarno" po angielsku

PL ziarno
volume_up
{nijaki}

ziarno (też: drobinka, zboże, mazer)
volume_up
grain {rzecz.}
They sometimes store grain in it.
I mean, is that also a grain of truth?
Pozostałości ówczesnych szkieletów świadczą o tym, że mieliły ziarno dniem i nocą.
The skeletal remains from that period have shown that they were grinding grain morning, noon and night.
ziarno (też: zboże)
volume_up
corn {rzecz.}
ziarno (też: jądro, sedno)
volume_up
kernel {rzecz.}
My zbieramy te nasiona i to są właśnie ziarna pszenicy.
And we harvest those seeds, and those are the wheat kernels.

Synonimy (polski) dla "ziarno":

ziarno

Przykłady użycia - "ziarno" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishRoboty z charakterem mogą zasiać ziarno, z którego powstaną roboty z rzeczywistą empatią.
Character robotics could plant the seed for robots that actually have empathy.
PolishWydaje się, że jest ziarno prawdy w słowach Johna Donne'a: "Nikt nie jest samotną wyspą".
There seems to be some truth in John Donne's "No man is an island."
PolishBywa wsiane ziarno w skazitelności, a będzie wzbudzone w nieskazitelności.
It is sown in corruption; it is raised in incorruption:.
PolishWszystko to zasiało ziarno niestabilności i dekoniunktury w Europie.
All this has sown instability and decline in Europe.
PolishDostajesz ziarno, czekasz aż wyrośnie na wydzielonej ziemi. ~~~ Kenaf potrafi urosnąć ponad 4 metry w miesiąc.
You get seed and you grow it in a plot of land, and then once -- and it grows 14 feet in a month.
PolishW najlepszym razie zasieje ono ziarno niepewności.
At best, this report will harbour a seed of doubt.
PolishLekceważenie naszego własnego Regulaminu w takim stopniu w rzeczywistości ma zasiać ziarno utajonego totalitaryzmu.
In fact, flouting our own Rules of Procedure to such an extent is to sow the seeds of latent totalitarianism.
PolishKusi nas idea Ushahidi bez kotków, samo ziarno i żadnych plew.
Now it's tempting to want to get the Ushahidis without the LOLcats, right, to get the serious stuff without the throwaway stuff.
PolishAle ziarno zostało już zasiane.
PolishRada jest na wskroś naiwna, próbując zasiać wątłe ziarno zachodniej demokracji na niegościnnej ziemi afgańskich plemion.
The Council is thoroughly naive in trying to plant the delicate flower of Western democracy in the inhospitable soil of Afghan tribalism.
Polishoddzielić ziarno od plewy
Polishoddzielić ziarno od plew
PolishTrudno im dostać dobre ziarno i nawozy, a także inwestować w irygację, jeśli nie są w stanie zapłacić z góry.
It is difficult for them to get hold of good sowing seed and manure, and to be able to invest in irrigation if they are unable to pay the money up front.
Polishoddzielić ziarno od plewy
Polishoddzielić ziarno od plewy
Polishoddzielić ziarno od plew
Polishoddzielić ziarno od plew
Polishjakie ziarno, taki plon
PolishNa koniec chciałbym powiedzieć, panie Sócrates, że udało się nam zasiać ziarno, z którego za kilka lat wyrośnie wysokie drzewo z wieloma konarami.
I should like to say in conclusion, Mr Sócrates, that we have planted a seed here, which in just a few years will grow into a tall tree with many branches.
PolishI może było w tym ziarno prawdy, ponieważ myślałem, że jeśli zacznę chodzić, to wszyscy powinni, wiecie, podążyć za tym.
You’re walking to make us feel bad." ~~~ And maybe there was some truth to that, because I thought that if I started walking, everyone would follow.