"zgubny" - angielskie tłumaczenie

PL

"zgubny" po angielsku

volume_up
zgubny {przym. m.}

PL zgubny
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

zgubny (też: fatalny, katastrofalny)
zgubny (też: diaboliczny, nieludzki, potworny)
volume_up
diabolical {przym.} (evil)
zgubny (też: szkodliwy)
volume_up
malefic {przym.}
zgubny (też: szkodliwy, zły, wrogi)
volume_up
malign {przym.}
zgubny (też: szkodliwy)
Niestety ta niezwykle zgubna, mizantropijna i w większości antychrześcijańska ideologia wciąż dziś pochłania ofiary i wciąż ma swoich zwolenników.
Regrettably, this extremely pernicious, misanthropic and mostly anti-Christian ideology continues to take its victims to this day and to have its representatives.
volume_up
baneful {przym.}

Przykłady użycia - "zgubny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishFakt ten okazał się zgubny w sprawie sfałszowanych danych statystycznych Grecji.
This was disastrous over the issue of Greece's fraudulent statistics.
PolishTo oczywiście jeszcze jeden zgubny skutek Traktatu z Lizbony.
Of course, this is another of the baleful consequences of the Lisbon Treaty.
PolishWszystko to może mieć oczywiście zgubny wpływ na środowisko.
All of this can, of course, have a major impact on the environment.
PolishZmiany klimatyczne już dziś mają zgubny wpływ na rolnictwo, systemy nawadniania, lasy, faunę i florę.
Climate changes already have disastrous effects on agriculture, hydrologic systems, forests, fauna and flora.
PolishPonieważ kryzys miał zgubny wpływ na rynki finansowe, trzeba pilnie przywrócić zaufanie w tym zakresie.
Since the financial markets have been badly affected by the crisis, there is an urgent need to restore confidence.
PolishNawet niektórzy Europejczycy skłonni są zająć podobne stanowisko i możemy obserwować jak zgubny wpływ ma to na Azję.
Some in Europe even tend towards adopting a similar attitude, and we can see the disastrous impact this has in Asia.
PolishGrupa Zielonych uważa, że traktat Euratom jest zgubny dla ludzkości, bowiem przedkłada energię jądrową nad bezpieczniejsze źródła energii.
For the Greens the entire Euratom Treaty is the bane of our lives, because it favours nuclear power over safer forms of energy.
PolishJeśli mamy wyciągnąć jakąś naukę z kryzysu, to niech będzie nią zgubny wpływ światowego zarządzania (brak struktur państwowych na skalę ogólnoświatową).
If there is one lesson to be learnt from this crisis, it is the absence of world governance (absence of a world State).
PolishJednak zimny klimat nie musi być zgubny, bo Inuici, Eskimosi, radzili sobie na Grenlandii całkiem dobrze.
But a cold climate isn't necessarily fatal, because the Inuit -- the Eskimos inhabiting Greenland at the same time -- did better, rather than worse, with cold climates.
PolishMa to zgubny wpływ dla wizerunku UE w oczach międzynarodowej opinii publicznej oraz kontrastuje z wizerunkiem USA, które wyłożyły 91,6 milionów euro.
This is detrimental to the image of the EU in international public opinion, and is in contrast with the image of the US, which contributed EUR 91.6 million.
PolishTaki rodzaj polityki podatkowej jest zgubny w odniesieniu do polityki ekonomicznej, nieproduktywny w odniesieniu do polityki wzrostu i katastrofalny w odniesieniu do polityki społecznej.
This kind of taxation policy is fatal in terms of economic policy, counterproductive in terms of growth policy and catastrophic in terms of social policy.
PolishUnia Europejska stopniowo odchodziła od systemu wsparcia bezpośredniego, który miał tak zgubny wpływ na środowisko naturalne i gospodarkę, a teraz znów ochoczo do niego wraca.
We were gradually moving, in the European Union, away from the system of direct support that had such deleterious environmental and economic consequences, and now we are rushing back in.
PolishChcę zwrócić uwagę na fakt, że w związku z kryzysem w sektorze przewozów kolejowych przeprowadzono masowe zwolnienia, co może mieć zgubny wpływ na europejski transport kolejowy.
I wish to draw your attention to the fact that, due to the crisis, thousands of redundancies have been made in the rail transport sector, which may have an adverse impact on European rail transport.