PL

zdjęcie {nijaki}

volume_up
1. ogólne
zdjęcie (też: fotografia, fotka)
(Śmiech) To jest ta sama osoba - górne zdjęcie, James, dolne, Jennifer.
(Laughter) This is the same person -- top photo, James, bottom photo, [Jennifer].
To zdjęcie zrobiono przed Wielkim Kryzysem w Brazzaville, Kongo.
This photo was taken before the Great Depression in Brazzaville, Congo.
Oto zdjęcie z półfinałów w Buenos Aires, cztery miesiące później.
That photo is of the semi-finals of the Buenos Aires championships, four months later.
zdjęcie (też: Fotografia)
Oto zdjęcie, jedno z wielu podobnych, przedstawiające wygląd szelfów kontynentalnych.
This is a photograph, a typical photograph, of what the continental shelves of the world look like.
Było to zdjęcie, nie czasoprzestrzeni, ale elipsy zamiast punktowej pętli czasu.
It was a photograph, not of space-time, but of an eclipse, with a dot there rather than there.
Kiedy robisz zdjęcie aparatem, cały proces kończy naciśnięcie spustu migawki.
And when you take a photograph with a camera, the process ends when you press the trigger.
zdjęcie (też: obraz, obrazek, film, migawka)
To zdjęcie, chociaż jest piękne, ma 40 gigabajtów, przedstawia cały proteom.
So, this picture, although it is beautiful, is a 40-gigabyte picture of the whole proteome.
To jest zdjęcie archiiwum internetowego w Bibliotece Aleksandryjskiej.
So this is a picture of the Internet Archive at the Library of Alexandria.
Wkrótce potem, znalazłem inne moje zdjęcie, które zachowała.
Soon after that, I found in another picture that she had, a picture of me.
zdjęcie (też: fotografia)
Zdjęcie może także zmuszać nas, aby konfrontować problemy, które są potencjalnie alarmujące i kontrowersyjne.
Photography can also compel us to confront issues that are potentially distressing and controversial.
Robiąc tam zdjęcie, miałam nadzieję podkreślić relację między prawdą i fikcją zarówno w jego życiu, jak i w fotografii w ogóle.
So photographing there, I was hoping to highlight the tenuous relationship between truth and fiction, in both his life and in photography.
Fotografia architektoniczna – Julius Schulman, który zajmował się transfiguracją, zrobił to słynne, niesamowite zdjęcie Kauffman House.
Architectural photography -- Julius Schulman, who has talked about transfiguration, took this fabulous, famous picture of the Kauffman House.
zdjęcie
A gdy obrócisz zdjęcie wtedy zrozumiesz, że zdjęcie jest ustawione.
And then we have to flip the image for you to see that it's a set up.
To zdjęcie z Toskanii, gdzie rolnictwo wciąż wydaje się piękne.
This is an image from Tuscany, where we feel agriculture is still about beauty.
To zdjęcie zainspirowało mnie do poprowadzenia projektu biura.
This is an inspiration image to lead this project of the office.
2. "rentgenowskie", Medycyna
zdjęcie (też: rentgen)
volume_up
skiagraph {rzecz.} (radiography)

Przykłady użycia - "zdjęcie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishTo zdjęcie przedstawia salamandrę, która ma niesamowitą zdolność do regeneracji.
Salamanders have this amazing capacity to regenerate. ~~~ You see here a little video.
Polisht bro Należy zdjąć nakrywkę, która chroni tłok przed naciśnięciem go (zdjęcie B).
Remove the cap that protects the plunger by pulling it off (picture B).
PolishTo zdjęcie pochodzi z pewnej misji na Bałkanach pod koniec lat 90-tych.
This photo is actually from one of the missions in the Balkans in the late 1990s.
PolishPowiedział: "Dave, obejrzałem Twoje zdjęcie rentgenowskie na ekranie komputera w domu".
He said, "Dave, I pulled up the X-ray image on the screen on the computer at home."
Polish(Śmiech) To jest ta sama osoba - górne zdjęcie, James, dolne, Jennifer.
(Laughter) This is the same person -- top photo, James, bottom photo, [Jennifer].
PolishZdjęcie to skończyło jako najważniejsze w artykule o rybołówstwie na świecie.
This ended up being the lead picture in the global fishery story in National Geographic.
Polish. ~~~ To zdjęcie było zrobione na Galapagos.
Getting closer to shore, where we are, this was in fact taken in the Galapagos.
PolishTo zdjęcie z wybrzeża Bretanii, pokrytego szczelnie zielonym mułem z glonów.
This is from the coast of Brittany, which is being enveloped in this green, algal slime.
PolishTo zdjęcie było zrobione na koniec dnia, i dosłownie rok później wyglądało to tak.
This photograph was taken on completion day, and just one year later, it looked like that.
PolishKiedy robisz zdjęcie aparatem, cały proces kończy naciśnięcie spustu migawki.
And when you take a photograph with a camera, the process ends when you press the trigger.
PolishByło to zdjęcie, nie czasoprzestrzeni, ale elipsy zamiast punktowej pętli czasu.
It was a photograph, not of space-time, but of an eclipse, with a dot there rather than there.
PolishZrobiłem zdjęcie jego butów, podziękowaliśmy sobie i po prostu poszliśmy w swoją stronę.
And I took a picture of his shoes, and we thanked each other and just went on our way.
PolishMożemy kliknąć ten i widzimy słynne zdjęcie Betty Ford całującej trumnę jej męża.
We can click on this and we see this iconic image of Betty Ford kissing her husband's coffin.
PolishChciałam zobaczyć rzeczy od środka, na własne oczy, zamiast tego zostało mi zdjęcie.
And I wanted to see the center with my own eyes, but what I came away with is a photograph.
PolishSpektakularne zdjęcie ATLASa w budowie dla pokazania skali. ~~~ 10.
Spectacular picture here of ATLAS under construction so you can see the scale.
PolishTo zdjęcie, chociaż jest piękne, ma 40 gigabajtów, przedstawia cały proteom.
So, this picture, although it is beautiful, is a 40-gigabyte picture of the whole proteome.
PolishPonieważ to zdjęcie, którego nie da się zrobić przy pomocy aparatu.
Because, of course, this is a photograph that you can't take with your camera.
PolishUbald śmieje się ze mnie, gdy pokazuję to zdjęcie ponieważ oczywiście nie widać jego twarzy.
Ubald laughs at me when I show this photo because of course you can't see his face.
Polish. ~~~ To zdjęcie szkoły.
And talk about where metaphors and reality mix -- this is the actual school.
PolishTo jest zdjęcie archiiwum internetowego w Bibliotece Aleksandryjskiej.
So this is a picture of the Internet Archive at the Library of Alexandria.