"zdjęcia" - angielskie tłumaczenie

PL

"zdjęcia" po angielsku

volume_up
zdjęcia {niemęskoos.}
volume_up
zdjąć {czas. dk}

PL zdjęcia
volume_up
{niemęskoosobowy}

1. ogólne

zdjęcia (też: fotografie)
Niedawno widziałam zdjęcia z publicznych egzekucji w Iranie.
Recently I saw photographs of public executions in Iran.
Wywołuję zdjęcia, a Kodak do mnie: „Czas na prostotę” („Keep it Simple").
I develop photographs, and Kodak said, "Keep It Simple."
Ostatnim razem pokazałem wszystkim pewne zdjęcia, w tym przedstawiające Pana, Panie Van Rompuy.
Last time, I showed everyone some photographs, including of you, Mr Van Rompuy.
zdjęcia (też: obrazy, rysunki, obrazki)
Motywem konferencji, za dwa lata, będą "Śliczne Zdjęcia Szczeniaków". ~~~ (Śmiech)
And the theme, in two years, is going to be "Cute Pictures Of Puppies."
LOLcats to słodkie zdjęcia kotków z jeszcze słodszymi podpisami.
LOLcats are cute pictures of cats made cuter with the addition of cute captions.
Wiecie, są też tutaj moje gorsze zdjęcia, bo takie też się zdarzyły.
I put the bad pictures up too, because there are bad pictures.

2. Film i telewizja: "filmowe"

zdjęcia

Synonimy (polski) dla "zdjąć":

zdjąć

Przykłady użycia - "zdjęcia" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPrzyjęcie realistycznego podejścia nie oznacza zdjęcia kwestii Iranu z porządku.
Being realistic about things does not mean taking the Iran issue off the agenda.
PolishRobiłam jej zdjęcia zarówno przed jak i po narodzinach jej ślicznej córeczki, Issy.
I photographed her before and after the birth of her beautiful baby girl, Issa.
PolishJuż od prawie dwudziestu lat wiadomości są złe, a zdjęcia i filmy - wstrząsające.
For nearly two decades now, the news has been bad and the images have been haunting.
PolishNastępnie, stosując specjalne urządzenie, lekarz wykonuje zdjęcia (scyntygram) płuc.
Your doctor will then take a picture (scan) of your lungs using a special camera.
PolishChowałem moje zdjęcia pod ' Markowski ', a akurat " L " jest tuż przedtym.
I was putting my head shots under Markovski, and then " L " is right before it.
PolishRozpadają się przy wynurzaniu, więc te zdjęcia są niezbędne dla nauki.
And they disintegrate on the way up, so the imagery is critical for the science.
PolishOglądamy zdjęcia rentgenowskie na monitorze, możemy je przesłać mailem.
You look at your X-rays on a screen and you do stuff with them, you email them.
PolishPrzyklejaliśmy zdjęcia -- oba zdjęcia na ulicy przy zatłoczonym targu.
We're pasting portraits -- so both portraits in the streets in a crowded market.
PolishZdjęcia wykażą dokładnie miejsca gromadzenia radioaktywności w tkankach.
This scan will show exactly the distribution of the radioactivity within the body.
PolishMotywem konferencji, za dwa lata, będą "Śliczne Zdjęcia Szczeniaków". ~~~ (Śmiech)
And the theme, in two years, is going to be "Cute Pictures Of Puppies."
PolishWykorzystujemy zdjęcia satelitarne, aby obserwować wylesianie na tym terenie.
And we use GSI -- geographic whatever it is, GSI -- to determine the range of the chimps.
PolishW rzeczywistości on sam sobie robi zdjęcia z tak zwanej kamery pułapki.
He's actually taking his own picture, shot with what's called a camera trap.
PolishI faktycznie napisał do naukowców w Londynie: Czy mógłby zobaczyć zdjęcia rentgenowskie?
And, in fact, he'd written the people in London: Could he see their x-ray photograph?
Polish. ~~~ ludzie to uwielbiają: te zdjęcia z lotu ptaka, które wykorzystujemy.
What we're doing is -- people like this a lot, this bird's eye imagery we work with.
PolishZacznijmy od pierwszego zdjęcia Marsa. ~~~ Zacznijmy od pierwszego zdjęcia Marsa.
Let's start with the first photograph NASA obtained of planet Mars.
PolishW przypadku każdej strony możesz zgłosić tylko te zdjęcia, które są na niej widoczne.
For any given page, you will only be able to report the photos that you see on that page.
PolishPatrzymy na te zdjęcia i po raz pierwszy pojmujemy naszą rolę w łańcuchu dostaw.
We look at these pictures and we understand, for the first time, our role in this supply chain.
PolishMożesz także wyświetlać, powiększać i przesuwać zdjęcia satelitarne żądanej lokalizacji.
View satellite images of your desired location that you can zoom and pan.
PolishLOLcats to słodkie zdjęcia kotków z jeszcze słodszymi podpisami.
LOLcats are cute pictures of cats made cuter with the addition of cute captions.
PolishRobiąc zdjęcia gdy Ziemia się obraca uzyskuje się promienisty wycinek.
What happens is, you take pictures as the Earth rotates, you get a fan across the sky.