"zdjąć" - angielskie tłumaczenie

PL

"zdjąć" po angielsku

volume_up
zdjąć {czas. dk}

PL zdjąć
volume_up
{czasownik dokonany}

1. ogólne

Zdjąć i wyrzucić przezroczystą osłonkę z tworzywa sztucznego pokrywającą przylepiec.
Remove and discard the clear plastic liner covering the adhesive.
Zdjąć igłę z pena i wyrzucić zgodnie z lokalnymi wymogami.
Remove the pen needle and dispose of it in accordance with local requirements.
Z pudełka należy wyjąć plastikową tackę, zdjąć papierową nakrywkę i wyjąć strzykawkę.
Remove the plastic tray from the box, peel back the paper cover, and remove the syringe.
Trzymając tłok strzykawki delikatnie zdjąć osłonkę igły bez obracania nią.
Hold the syringe barrel and gently take the cover from the needle without twisting.
Przytrzymać strzykawkę i ostrożnie zdjąć osłonkę igły.
Hold the syringe barrel and gently take the cover from the needle without twisting.
Następnie zdjąć igłę i założyć strzykawkę na pompę strzykawkową.
Take an appropriate sterile syringe and attach a suitable needle.
Zdjąć nasadkę (w kierunku pokazanym przez strzałkę na rysunku).
Take off the pen cap (as shown by the arrow).
Zdjąć wewnętrzną osłonę igły i wyrzucić ją.
Take off the inner needle cap and discard it.
Do you want to take off the other part of it?
zdjąć (też: zdejmować)
volume_up
to doff {czas. przech.} [przest.]
zdjąć (też: zdejmować)
volume_up
to work off {czas.} (lid)

2. "ubranie"

Na czarno-białym zdjęciu widać proste centrum handlowe z lat 60-tych.
So the black and white photo shows the simple 60's strip shopping center.
Z sławy mojej złupił mię, i zdjął koronę z głowy mojej.
He hath stripped me of my glory, And taken the crown from my head.
Zabrano się za ulicę handlową, pokazaną na czarno-białych zdjęciach na dole i przerobiono ją na bulwar, który stał się Ulicą Główną ich miasta.
They took the commercial strip shown on the black-and-white images below, and they built a boulevard that has become the Main Street for their town.

Synonimy (polski) dla "zdjąć":

zdjąć

Przykłady użycia - "zdjąć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPo każdej iniekcji igłę należy zdjąć ze wstrzykiwacza i wyrzucić ją.
The needle should always be removed after each injection and discarded.
PolishNastępnie ostrożnie zdjąć igłę z dozownika, zakryć ją kapturkiem i wyrzucić (patrz Rycina S).
Then carefully lift it off the pen and discard the capped injection needle (see Diagram S).
Polish4) Jeśli nadal nie można zdjąć igły, należy poprosić kogoś o pomoc.
4) If you still cannot get the needle off, ask someone to help you.
Polish. ~~~ Diddy obiecuje zdjąć swoje łańcuchy.
First things is we see something must be happening when P. Diddy vows to tone down his bling.
PolishZałożyć zewnętrzną osłonę na igłę i zdjąć igłę ze wstrzykiwacza.
Put the outer needle cap back on the needle, and use it to unscrew the needle from the pen.
Polish3) Należy założyć nową igłę, zdjąć i zachować dużą osłonkę igły.
3) Attach a new needle, pull off the large needle cover and save it.
PolishPo każdej iniekcji igłę należy zdjąć ze wstrzykiwacza i wyrzucić ją.
The needle should be removed after each injection and discarded.
PolishNależy jednym pociągnięciem zdjąć szarą nasadkę Osłonka zabezpieczająca
Do not try to put the needle cap back onto the pre-filled pen
PolishZdjąć osłonę igły i sprawdzić, czy w strzykawce nie ma bąbelków powietrza.
Pull back on the plunger slowly to draw the correct dose as prescribed by your doctor into the syringe.
PolishZdjąć nasadkę dozownika i zdezynfekować gumową membranę (patrz Rycina C) za pomocą wacika.
Pull off the cap of the pen and disinfect the rubber membrane (see Diagram C) with one cleansing swab.
PolishW przypadkupodejrzewanego przedawkowania należy natychmiast zdjąć plaster (plastry) z ciała pacjenta.
In case of suspected overdose, the patch(es) should immediately be removed from the patient.
Polishie Zdjąć nasadkę dozownika i zdezynfekować gumową membranę (patrz Rycina C) za pomocą wacika.
s Pull off the cap of the pen and disinfect the rubber membrane (see Diagram C) with one cleansing swab.
Polish(4) Zdjąć igłę ze strzykawki i dołączyć nową (typową igłę do wstrzykiwań).
(4) Replace the needle by a new one (the new needle should have the size which you normally use for injections).
PolishOstrożnie zdjąć nasadkę igły ze strzykawki i wyrzucić.
Carefully pull off the needle cap from the syringe and discard it.
PolishC Zdjąć dużą zewnętrzną osłonkę igły i zachować ją na później.
C Pull off the big outer needle cap and keep it for later.
PolishNależy zdjąć nasadkę z igły, tak aby nie uszkodzić jej ostrego końca.
Administer injection following instructions above.
PolishD Zdjąć dużą zewnętrzną osłonkę igły i zachować ją na późnej.
D Pull off the big outer needle cap and keep it for later.
PolishNadszedł czas, aby zdjąć klapki z naszych własnych oczu.
It is time we had the courage to see the plank in our own eye.
PolishNajpierw należy zdjąć zewnętrzny kapturek igły (Rycina G).
First, pull off the outer injection needle cap (Diagram G).
PolishC Zdjąć dużą zewnętrzną osłonkę igły i zachować na później.
C Pull off the big outer needle cap and keep it for later.