"zbyć" - angielskie tłumaczenie

PL

"zbyć" po angielsku

volume_up
zbyć {czas. dk}
EN
volume_up
zbyt {przysł.}

PL zbyć
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

zbyć (też: zbywać)
volume_up
to dispose of {czas.} (to sell: shares, property)
zbyć (też: zbywać, odeprzeć, odpierać)
zbyć (też: zbywać, odeprzeć, odpierać)
volume_up
to fend {czas.}

2. "machnięciem ręki"

zbyć (też: odrzucić, odrzucać)

Przykłady użycia - "zbyć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishSą to sprawozdania z własnej inicjatywy, w związku z czym można je zbyć jako pustosłowie.
Madam President, these are own-initiative reports and therefore they might be dismissed as so much hot air.
PolishNie możemy ich wszystkich zbyć stwierdzeniem, że w 2013 roku znajdziemy ważne rozwiązania kryzysu rolnego.
We cannot fob all of them off by saying that we will identify the important solution to the agricultural crisis in 2013.
PolishNależy powiedzieć, że nie można zbyć wzruszeniem ramion trudnego zagadnienia doświadczanej przez Romów dyskryminacji i sprawy wykluczenia ich ze społeczeństwa i z rynku pracy.
I should say that we cannot really shrug off the difficult issue of discrimination, as members of the Roma experience it, and their exclusion from society and from the labour market.