"zbijać" - angielskie tłumaczenie

PL

"zbijać" po angielsku

volume_up
zbijać {czas. ndk}

PL zbijać
volume_up
[zbijam|zbijałbym] {czasownik niedokonany}

1. ogólne

zbijać (też: obalać, zbić, obalić)
volume_up
to confute {czas.} [form.] (theory, argument)

2. "deski, skrzynkę"

zbijać (też: zbić)

3. "dowód, rację"

zbijać (też: zbić)

4. "pionek, figurę"

zbijać (też: zbić)
volume_up
to take [took|taken] {czas.} (in games)

5. Sport: "piłkę"

zbijać (też: zbić)

6. "obniżyć", potoczny

zbijać (też: obniżać, obniżyć, walić, zbić)

7. "forsę, kapitał, majątek", potoczny

zbijać (też: zbić)
volume_up
to make [made|made] {czas.} (money)
Czy są to interesy dużych transnarodowych przedsiębiorstw, które chcą zbijać kokosy bez względu na umowy społeczne czy środowiskowe?
Are they the interests of large, transnational companies which want to make profits without regard to social or environmental agreements?
They make a lot of money.
Nie krytykuję tych, którzy zbijają fortuny w dobrych okresach, i nie będę wylewał teraz łez, jeśli dochodzi do strat.
I do not criticise those who make fortunes when times are good; I am not going to shed any tears now if there are losses.