"zawsze tak" - angielskie tłumaczenie

PL

"zawsze tak" po angielsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego "zawsze tak" w kontekście.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "zawsze tak"

zawsze przysłówek
tak przysłówek
tak partykuła
tak
English
tak! wykrzyknik
English

Przykłady użycia - "zawsze tak" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishObecnie nie zawsze mamy pewność, że tak jest i chcemy, aby czyniono w tym względzie postępy.
At present we are not always sure about that, and want the country to move ahead.
PolishNie zawsze tak postępujemy, zwłaszcza w przypadku prawa do wolności słowa.
We do not always do that, especially in the case of the right to freedom of expression.
PolishNie odpowiadam, bo nie robię "wciąż", tylko tak, jak zawsze robiłam.
I don't answer because I'm not doing things still, I'm doing it like I always did.
PolishTrzeci problem polega na tym, że życie nie zawsze jest tak cudowne.
The third big problem is that life isn't usually as wonderful as it could be.
PolishW bezchmurny dzień zawsze wyglądało to tak, więc nigdy nie było tego widać.
And on a clear day it always looked like this, so you never saw it.
PolishJestem tym bardziej zadowolona, że wiem, iż nie zawsze tak bywa.
I am all the more pleased since I know that this cannot be taken for granted.
PolishA przecież zawsze nie będzie tak, że Stany Zjednoczone będą chciały, aby ich waluta była słaba.
We cannot, however, expect the United States to wish its currency to be weak forever.
PolishRodzina jest najbardziej naturalnym miejscem rozwoju dziecka i tak zawsze będzie.
The family is the most natural place for the development of a child and it will always be that way.
PolishWyjaśnienie brzmi zawsze tak samo: zawsze mamy pakiety ratunkowe, z których możemy skorzystać.
The explanation is always the same: we always have the rescue packages to fall back on.
PolishNie zawsze tak wszystko dobrze się układało w naszej współpracy.
In the course of our work together, this has not always been the case, Baroness Ludford.
PolishJest to główny problem, jednakże w odbiorze opinii publicznej nie zawsze tak to wygląda.
It is a main issue, but the public perception is not always there.
PolishJednakże: „Kurs online jest zawsze tylko tak dobry, jak sam nauczyciel“, twierdzi naukowiec Funke.
Still, “on-line training is only as good as the trainer,” points out Funk.
PolishTak jak zawsze, Unia Europejska ukrywa swoje obowiązki.
As on every occasion the European Union is concealing its own responsibilities.
PolishCo więcej, fotografie te na zawsze przekreśliły tak zwaną przewagę moralną sił okupujących.
Furthermore, those images forever removed the so-called moral high ground of the occupying forces.
PolishZaczyna się od przewagi gospodarczej, ale tak jest zawsze.
Now that begins with economic power, but that's the way it always begins.
PolishZawsze tak robiliśmy w przeszłości i robimy to ponownie teraz.
We have always done this in the past, and we are doing it again now.
PolishZawsze tak twierdziliśmy, a jeśli panu tego nie przekazano, to nie nasz, lecz pański problem.
We have always said so and if this has not been relayed to you, it is not our problem, but yours.
PolishZwykle owoce i warzywa należą do zdrowej żywności, ale niestety nie zawsze tak się dzieje.
Fruit and vegetables are normally healthy types of food, but unfortunately this is not always the case.
PolishPopełnimy mnóstwo błędów, bo tak zawsze się dzieje.
It's going to pick up speed. ~~~ We're going to make lots of errors.
PolishKierujesz na nich kamerę i to zawsze tak wygląda.
You just point a camera at a class, and it always looks like this.

Pozostałe hasła

Polish
  • zawsze tak

Więcej tłumaczeń w słowniku niemiecko-polskim.