"zawsze razem" - angielskie tłumaczenie

PL

"zawsze razem" po angielsku

zawsze razem
Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "zawsze razem"

zawsze przysłówek
razem przysłówek

Przykłady użycia - "zawsze razem" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishW leczeniu zakażeń HIV lek Emtriva należy zawsze stosować razem z innymi lekami.
Emtriva should always be combined with other medicines to treat HIV infection.
PolishZażywanie leku APTIVUS z jedzeniem i piciem APTIVUS należy zawsze przyjmować razem z posiłkiem.
Taking APTIVUS with food and drink APTIVUS should be taken with food.
PolishNależy przyjmować lek PREZISTA codziennie i zawsze razem z rytonawirem w dawce 100 mg oraz z jedzeniem.
You must take PREZISTA every day and always in combination with 100 mg of ritonavir and with food.
PolishDialog nas przybliża do siebie, ale nie może nas zawsze trzymać razem, podczas gdy inne siły nas rozdzielają.
Dialogue brings us together, but it cannot always keep us together when other forces are driving us apart.
PolishSiostry zjednoczone więzami krwi, razem na zawsze.
PolishPoprzednim razem zawsze mnie wpuszczałeś.
PolishSłowa uznania dla pana sprawozdawcy Bloklanda; jak zawsze, tak i tym razem wykonał dobrą pracę.
(PL) Mr President, some words of acknowledgement for the rapporteur, Mr Blokland; as always, once again he has done some excellent work.
PolishBędziemy zawsze razem.
PolishOczywiste jest jednak, że przemysł farmaceutyczny generuje olbrzymie zyski dzięki temu, że te dwa wyroby muszą zawsze być sprzedawane razem.
However, it is clear that the pharmaceuticals industry makes a huge amount of money from the fact that the two products must always be sold together.