"zawiadamiać" - angielskie tłumaczenie

PL

"zawiadamiać" po angielsku

PL zawiadamiać
volume_up
[zawiadamiam|zawiadamiałbym] {czasownik niedokonany}

Jeżeli Komisja nie przedłoży takiego wniosku, zawiadamia o tym zainteresowane Państwa Członkowskie, podając uzasadnienie.
In the event of the Commission not submitting a proposal, it shall inform the Member States concerned of the reasons for not doing so.
Jeżeli nie jest możliwe wykonanie wniosku w terminie 90 dni od otrzymania, sąd wezwany zawiadamia o tym sąd wzywający, podając przyczyny opóźnienia.
If it is not possible to carry out the request in the 90 days following its receipt by the receiving court, this court must inform the issuing court and state the reasons for this.

Przykłady użycia - "zawiadamiać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMyślę, że naprawdę musimy wcześniej zawiadamiać rolników o planowanej kontroli.
I think we do need to give farmers advance notice.