"zawiązać" - angielskie tłumaczenie

PL

"zawiązać" po angielsku

PL

zawiązać {czasownik dokonany}

volume_up
1. ogólne
Zawiąż to świadectwo, zapieczętuj zakon między uczniami moimi.
Bind thou up the testimony, seal the law among my disciples.
A wszakże weźmij z nich jaką trochę, i zawiąż w kraje szaty twojej.
And thou shalt take thereof a few in number, and bind them in thy skirts.
Tedy to spieniężysz, a mając zawiązane pieniądze w rękach twoich, pójdziesz na miejsce, które sobie obierze Pan, Bóg twój.
then shalt thou turn it into money, and bind up the money in thy hand, and shalt go unto the place which Jehovah thy God shall choose:
zawiązać (też: zapinać, zapiąć, zawiązywać)
zawiązać (też: zawiązywać)
fascynuje, a jednocześnie niepokoi, widzimy jak właśnie się zawiązał.
This cross between robotics and things like terrorism is going to be fascinating and even disturbing, and we've already seen it start.
Zawiązało się na długo przed kryzysem finansowym, który rozpoczął się tego lata: zawiązało się w ubiegłym roku.
It started long before the financial crisis broke this summer: it started last year.
zawiązać (też: zawiązywać)
2. Botanika
zawiązać (też: zawiązywać)
A przystąpiwszy zawiązał rany jego, a nalawszy oliwy i wina, i włożywszy go na bydlę swoje, wiódł go do gospody, i miał staranie o nim.
and came to him, and bound up his wounds, pouring on [them] oil and wine; and he set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him.
Przedmiotowe sprawozdanie zawiera propozycję zawiązania unii 17 krajów spoza UE ze zgromadzeniem parlamentarnym i sekretariatem dysponującym funduszami na bardzo ambitne projekty.
This report proposes the setting up of a union of 17 non-EU countries with a parliamentary assembly and a secretariat with funding for projects of a truly ambitious nature.

Synonimy (polski) dla "zawiązać":

zawiązać

Przykłady użycia - "zawiązać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPozwolił jej zawiązać nasiona, zebrał je i posadził na swoich 30 akrach.
He let it go to seed, he took the seeds, he planted it on his 30 acres, all around.
PolishTym samym socjaldemokraci wycofują się z proeuropejskiego sojuszu, który chcieliśmy zawiązać, szczególnie w odniesieniu do kwestii europejskiej polityki.
The social democrats are thus withdrawing from the pro-European alliance which we wanted to establish, particularly in the case of European policy issues.
PolishDla dobra tych wszystkich narodów Europa i Stany Zjednoczone muszą ponownie zawiązać sojusz, który będzie przewodził gospodarce dobrobytu, dzielił się nią i nadawał wymiar globalny.
For all these nations, Europe and the United States must once again become the alliance that leads, shares and globalises the economy of prosperity.