"zawdzięczać" - angielskie tłumaczenie

PL

"zawdzięczać" po angielsku

EN

PL zawdzięczać
volume_up
[zawdzięczam|zawdzięczałbym] {czasownik niedokonany}

zawdzięczać (też: być winnym)
Jeżeli system SIS II wreszcie ujrzy światło dzienne, wówczas wiele będziemy panu zawdzięczać, panie pośle Coelho.
If SIS II ever sees the light of day, then we will owe much to you, Mr Coehlo.
Wielu ludzi zawdzięcza swoje życie przeszczepionemu narządowi i uzyskuje lepszą jakość życia.
Many people owe their lives to a transplanted organ and gain a better quality of life.
to owe sth to sb

Synonimy (polski) dla "zawdzięczać":

zawdzięczać

Przykłady użycia - "zawdzięczać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishCo więcej, obie strony twierdzą, że to im należy zawdzięczać to arabskie powstanie ludowe.
Interestingly enough, both are claiming the credit for this Arab popular uprising.
PolishW głównej mierze ten efekt należy zawdzięczać panu urzędującemu przewodniczącemu Rady.
This is mainly due to the President-in-Office of the Council.
PolishRozdzielenie przewoźników kolejowych i sieci kolejowej prowadzi do zasadniczych problemów, które będziemy zawdzięczać UE.
The separation of train operators and separation of the rail network is leading to major problems, courtesy of the EU.
PolishJak dotąd tak się nie stało i mam nadzieję, że częściowo zawdzięczać to można interwencji moich kolegów posłów, ale ta sytuacja wymaga ścisłego monitorowania.
So far it has not happened, and I hope this is partly due to the intervention of my fellow Members, but it is a situation that needs to be monitored very closely.
PolishA zatem mówię tu i teraz, że jeżeli zostaną osiągnięte pomyślne rezultaty, to sukces trzeba przede wszystkim zawdzięczać wytężonej pracy posłów Parlamentu Europejskiego.
I therefore say here and now that if there is a successful outcome, that success is above all due to the hard work of the Members of the European Parliament.
PolishTę poważną sytuację, dominującą dzisiaj w Kampanii i wynikającą z problemów związanych z gospodarką odpadami możemy zawdzięczać trzem konkretnym nazwiskom: Bassolino, Prodi i Iervolino.
The serious situation prevailing in Campania today because of the waste problem is due to three very specific names: Bassolino, Prodi and Iervolino.