"zawał mięśnia sercowego" - angielskie tłumaczenie

PL

"zawał mięśnia sercowego" po angielsku

PL zawał mięśnia sercowego
volume_up
{męski}

1. Medycyna

zawał mięśnia sercowego
volume_up
myocardial infarction {rzecz.} [med.] (MI)
Zawał mięśnia sercowego, niedokrwienie mięśnia sercowego Arytmia
Cardiomyopathy Myocardial infarction, cardiac ischaemia Arrhythmia
ostry zawał mięśnia sercowego, zawał mięśnia sercowego, dławica piersiowa, wydłużenie odstepu QT w zapisie EKG
acute myocardial infarction, myocardial infarction, angina pectoris, prolonged electrocardiogram QT
Jaka jest reakcja organizmu na zawał mięśnia sercowego, atak serca?
What is the response to acute myocardial infarction, a heart attack, today?
zawał mięśnia sercowego
volume_up
acute myocardial infarction {rzecz.} [med.] (AMI)
Jaka jest reakcja organizmu na zawał mięśnia sercowego, atak serca?
What is the response to acute myocardial infarction, a heart attack, today?
ostry zawał mięśnia sercowego, zawał mięśnia sercowego, dławica piersiowa, wydłużenie odstepu QT w zapisie EKG
acute myocardial infarction, myocardial infarction, angina pectoris, prolonged electrocardiogram QT
acute myocardial infarction

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "zawał mięśnia sercowego"

zawał rzeczownik
mięsień rzeczownik
English
sercowy przymiotnik

Przykłady użycia - "zawał mięśnia sercowego" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJaka jest reakcja organizmu na zawał mięśnia sercowego, atak serca?
What is the response to acute myocardial infarction, a heart attack, today?
PolishZawał mięśnia sercowego, niedokrwienie mięśnia Bardzo rzadko: sercowego Arytmia Nieznana:
Pancreatitis, ischaemic colitis, ulcerative colitis, gingival bleeding
Polishzawał mięśnia sercowego lub inna choroba serca, w tym zaburzenia rytmu serca lub
a heart attack or any other diseases of the heart including cardiac arrythmias, or any other disease
PolishZawał mięśnia sercowego (patrz punkt 4. 4), tachykardia, kołatanie serca
Myocardial infarction (see section 4.4), Tachycardia, Palpitations,
Polishu pacjentów, którzy w ostatnim czasie przebyli zawał mięśnia sercowego (atak serca), lub
if you have recently experienced a myocardial infarction (heart attack), or if you are suffering
Polishpacjenci, którzy w ciągu ostatnich 90 dni przebyli zawał mięśnia sercowego,
patients with myocardial infarction within the last 90 days,
PolishZawał mięśnia sercowego, niedokrwienie mięśnia sercowego Arytmia
Cardiomyopathy Myocardial infarction, cardiac ischaemia Arrhythmia
PolishNiezbyt często: zastoinowa niewydolność serca, nieswoiste zmiany w zapisie EKG, zawał mięśnia sercowego *.
Uncommon: congestive heart failure, non-specific ECG changes, myocardial infarction ∗.
PolishKołatanie serca, tachykardia Kardiomiopatia *, arytmia * Zawał mięśnia sercowego *, niedokrwienie mięśnia
Palpitation, tachycardia Cardiomyopathy*, arrhythmia* Myocardial infarction*, cardiac ischaemia*
PolishOgółem, 90 % pacjentów przebyło zawał mięśnia sercowego i (lub) rewaskularyzację wieńcową.
Overall, 90 % of the patients had a previous myocardial infarction and/ or a previous coronary revascularisation.
PolishNiemal u połowy pacjentów wystąpił wcześniej zawał mięśnia sercowego, a u około 20 % wystąpił udar.
Almost half of the patients had a previous myocardial infarction and approximately 20 % had had a stroke.
PolishZawał mięśnia sercowego, niedokrwienie mięśnia sercowego Arytmia
Myocardial infarction, cardiac ischaemia Arrhythmia
Polishostry zawał mięśnia sercowego, zawał mięśnia sercowego, dławica piersiowa, wydłużenie odstepu QT w zapisie EKG
acute myocardial infarction, myocardial infarction, angina pectoris, prolonged electrocardiogram QT
PolishZawał mięśnia sercowego (MI) wystąpił u 1, 4 % chorych
Myocardial infarction was reported in 1.4 % of patients
PolishKołatanie serca, tachykardia Kardiomiopatia *, arytmia * Zawał mięśnia sercowego *, niedokrwienie mięśnia sercowego *
Palpitation, tachycardia Cardiomyopathy*, arrhythmia* Myocardial infarction*, cardiac ischaemia*
PolishZakończona zgonem choroba wieńcowa i zawał mięśnia sercowego niezakończony zgonem
Major cardiovascular events (fatal and non-fatal AMI, silent MI, acute CHD death, unstable angina, CABG, PTCA, revascularization, stroke)
Polishniewydolność serca lub układu oddechowego, niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego, wstrząs.
or chronic disease which may cause tissue hypoxia, such as: cardiac or respiratory failure, recent myocardial infarction, shock.
PolishŚwieży zawał mięśnia sercowego (ang. myocardial infarction, MI), świeży udar niedokrwienny lub rozpoznana choroba tętnic obwodowych
Recent myocardial infarction (MI), recent stroke or established peripheral arterial disease
PolishZawał mięśnia sercowego, niedokrwienie mięśnia sercowego
PolishZgon z przyczyn sercowo- naczyniowych, zawał mięśnia sercowego niezakończony zgonem, lub udar niezakończony zgonem
CV death, nonfatal MI, or nonfatal stroke CV death Nonfatal MI Nonfatal stroke STEMI Primary Composite Outcome Events