"zatyczka" - angielskie tłumaczenie

PL

"zatyczka" po angielsku

volume_up
zatyczka analna {f.}
PL

zatyczka {żeński}

volume_up
zatyczka (też: korek, czop, szpunt)
zatyczka (też: korek, czop)
zatyczka (też: przystanek, stacja, postój, odbojnik)
zatyczka (też: korek)
ml zawiesiny w ampułko- strzykawce (ze szkła typu I) z zatyczką (gumową butylową).
ml of suspension in a prefilled syringe (type I glass) with a plunger stopper (rubber butyl).
Fiolka 30 ml ze szkła typu 1 z elastomerową zatyczką i aluminiowym kapslem typu flip- off.
ml Type 1 glass vial with an elastomeric stopper and aluminium seal with flip-off cap.
ml zawiesiny w ampułko- strzykawce ze szkła typu I z zatyczką butylową.
ml of suspension in a prefilled syringe (type I glass) with a plunger stopper (rubber butyl).

Przykłady użycia - "zatyczka" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Polish0, 5 ml zawiesiny w ampułko- strzykawce (ze szkła typu I) z zatyczką (butylową).
ml of suspension in pre-filled syringe (type I glass) with plunger stoppers (butyl).
Polish0, 5 ml zawiesiny w ampułko- strzykawce (ze szkła typu I) z zatyczką (butylową).
ml of suspension in a pre-filled syringe (type I glass) with plunger stoppers (butyl).
PolishJednodawkowa (1 ml) polipropylenowa strzykawka zamknięta bezlateksową zatyczką z gumy typu I.
Single-dose (1ml) polypropylene syringe closed with latex-free type I rubber tip.
Polishml zawiesiny w ampułko- strzykawce (ze szkła typu I) z zatyczką (gumową butylową).
ml of suspension in a prefilled syringe (type I glass) with a plunger stopper (rubber butyl).
PolishFiolka 30 ml ze szkła typu 1 z elastomerową zatyczką i aluminiowym kapslem typu flip- off.
ml Type 1 glass vial with an elastomeric stopper and aluminium seal with flip-off cap.
Polishml zawiesiny w ampułko- strzykawce ze szkła typu I z zatyczką butylową.
ml of suspension in a prefilled syringe (type I glass) with a plunger stopper (rubber butyl).
Polish1x20 ml fiolki ze szkła bezbarwnego typu I z chlorobutylową zatyczką pokrytą fluoropolimerem.
1x20 ml colourless type I glass vial with a chlorobutyl rubber closure coated with a fluoropolymer.
PolishPusta 10 ml fiolka do reakcji (szkło typu I) z gumową zatyczką (kauczuk bromobutylowy powleczony teflonem).
ml empty reaction vial (type I glass) with a rubber stopper (teflon-lined bromobutyl)
PolishAmpułko- strzykawka ze szkła typu I z zatyczką z kauczuku bromobutylowego, igła ze stali Pr
Prefilled Type I glass syringe with bromobutyl rubber stopper, 27 gauge stainless steel needle with ed
PolishFiolka szklana typu I o pojemności 10 ml z korkiem gumowym (z gumy bromobutylowej) oraz zdejmowaną zatyczką aluminiową.
ml type I glass vial with rubber stopper (bromobutyl) and flip-off aluminium cap.
Polishml roztworu buforowego w fiolce (szkło typu I) z gumową zatyczką (kauczuk bromobutylowy powleczony teflonem).
ml of formulation buffer in a vial (type I glass) with a rubber stopper (teflon-lined bromobutyl)
PolishKażdy wkład (szkło typu I) zawiera 2 ml roztworu do wstrzykiwań, jest zamknięty gumową zatyczką i gumowym kapslem.
ml of solution in a cartridge (Type I glass) closed with a stopper (butyl rubber) and a seal (rubber).
PolishMIRCERA dostępna jest w szklanych fiolkach z szarą laminowaną zatyczką oraz aluminiowo - plastikowym kapslem.
MIRCERA comes in glass vials with grey laminated rubber stopper and flip-off cap made in aluminium and plastic.
PolishCały czas wydmuchując przez słomkę powietrze, usunąć słomkę z woreczka i natychmiast zamknąć go zatyczką.
By continuously breathing the patient must pull out the straw and immediately close the breath bag with its stopper.
PolishPolipropylenowa strzykawka z bezlateksową zatyczką
Polishml roztworu octanu sodu w fiolce (szkło typu I) z gumową zatyczką (kauczuk bromobutylowy powleczony teflonem).
ml of solution of sodium acetate solution in a vial (type I glass) with a rubber stopper (teflon-lined bromobutyl)
Polishml roztworu ibrytumomabu tiuksetanu w fiolce (szkło typu I) z gumową zatyczką (kauczuk bromobutylowy powleczony teflonem).
ml of solution of ibritumomab tiuxetan in a vial (type I glass) with a rubber stopper (teflon-lined bromobutyl)
PolishProdukt dostarczany jest w postaci pojedynczych, bezbarwnych szklanych fiolek po 10 ml, zamkniętych gumową zatyczką i metalową osłonką.
The product is supplied in a single colourless 10 ml glass vial sealed with a rubber closure and metal overseal.
PolishProszek jest dostarczany w 3 ml fiolce z przezroczystego szkła z gumową zatyczką, a rozpuszczalnik w 2 ml ampułce z przezroczystego szkła.
The powder is supplied in 3 ml clear glass vial with a rubber stopper and the solvent in a 2 ml clear glass ampoule.
PolishProszek jest dostarczany w 10 ml fiolce z przezroczystego szkła z gumową zatyczką, a rozpuszczalnik w 5 ml ampułce z przezroczystego szkła.
The powder is supplied in 10 ml clear glass vial with a rubber stopper and the solvent in a 5 ml clear glass ampoule.

Synonimy (polski) dla "zatyczka":

zatyczka