PL

zastępstwo {nijaki}

volume_up
zastępstwo (też: alternatywa, zamiennik)
replacement employment contract
replacement employment contract
Trybunał Sprawiedliwości uzgadnia zastępstwo dla sekretarza, gdy ten nie może uczestniczyć w posiedzeniach Trybunału Sprawiedliwości.
The Court of Justice shall arrange for replacement of the Registrar on occasions when he is prevented from attending the Court of Justice.
Sprawozdawca w imieniu Komisji Rozwoju, pan poseł Mitchell, poprosił mnie o zastępstwo, ponieważ nie mógł dziś przybyć.
Mr President, ladies and gentlemen, the rapporteur for the Committee on Development, Mr Mitchell, has asked me to substitute him because he could not be present today.
zastępstwo

Przykłady użycia - "zastępstwo" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Polishumowa o pracę na zastępstwo
Polishumowa na zastępstwo
PolishTrybunał Sprawiedliwości uzgadnia zastępstwo dla sekretarza, gdy ten nie może uczestniczyć w posiedzeniach Trybunału Sprawiedliwości.
The Court of Justice shall arrange for replacement of the Registrar on occasions when he is prevented from attending the Court of Justice.
PolishSprawozdawca w imieniu Komisji Rozwoju, pan poseł Mitchell, poprosił mnie o zastępstwo, ponieważ nie mógł dziś przybyć.
Mr President, ladies and gentlemen, the rapporteur for the Committee on Development, Mr Mitchell, has asked me to substitute him because he could not be present today.
PolishOsoby te będą miały jednak prawo do odpowiedniego świadczenia umożliwiającego im zaprzestanie działalności na przynajmniej 14 tygodni i/lub wnioskowanie o zastępstwo.
However, they will have the right to an appropriate payment to enable them to cease their activities for at least 14 weeks and/or request a temporary substitution service.

Synonimy (polski) dla "w zastępstwie":

w zastępstwie