PL

zastępca {męski}

volume_up
Teraz jest to dla mnie szczególnie ekscytujące, bo jestem młodszą asystentką zastępcy starszego wicedyrektora ds. rozwoju biznesu. ~~~ To mój nowy tytuł.
Right now it's very exciting actually for me because I'm the Junior Assistant to the Associate Director under the Senior Vice President for Business Development -- that's my new title.
Z zadowoleniem przyjmuję coroczną publikację oświadczeń majątkowych wybieranych członków tej instytucji (Europejskiego Inspektora Ochrony Danych i jego zastępcy).
I welcome the annual publication of declarations of financial interests of the elected members of that institution (European Data Protection Supervisor and Assistant Supervisor).
Chciałbym zacytować tutaj Thomasa Countrymana, zastępcę asystenta sekretarza w Departamencie Stanu USA, który publicznie odrzucił hipotezę, że wydarzenia z 21 stycznia były zamachem stanu.
I would like here to quote Thomas Countryman, a Deputy Assistant Secretary at the US Department of State, who publicly rejected the hypothesis that what happened on 24 January was a coup d'état.
Gdzie jest zastępca Sekretarza Generalnego, skoro nie ma go podczas tej debaty?
Where is the Deputy Secretary-General, since he is not at this debate?
Zastępca dyrektora wykonawczego: Andreas Pott
Deputy Executive Director: Andreas Pott
Powołany został zastępca premiera, który ma zadbać o ogólną koordynację całego procesu.
A Deputy Prime Minister has been appointed to ensure the overall coordination of the process.
zastępca
Jak wskazałem już jako sprawozdawca, a dokładniej zastępca pana posła Rivelliniego, Parlamentowi Europejskiemu przedstawiono siedem wniosków dotyczących absolutorium.
As I have indicated this in my capacity of rapporteur, or to be precise, as a stand-in for Mr Rivellini, seven discharge proposals are tabled to the European Parliament.
zastępca (też: zastępczyni)
volume_up
standby {rzecz.} (person)
Jako zastępca członka Komisji Rybołówstwa obecny na sali chciałbym się w dwóch zdaniach odnieść do tego sprawozdania.
(PL) Mr President, as a substitute member of the Committee on Fisheries present in the Chamber, I would like to say a few words about the report we are discussing.
Pani Przewodnicząca! Są dwie sprawy, które chciałbym przedstawić wysokiej przedstawiciel lub jej zastępcy w związku z obecną sytuacją w Sudanie.
Madam President, there are two points I would like to put to the High Representative or her substitute in relation to the current situation in Sudan.
Jako zastępca pana posła Rivelliniego mogę stwierdzić, że w odniesieniu do tych siedmiu wniosków powinniśmy poprzeć zaproponowane w nich rezolucje Parlamentu.
Ladies and gentlemen, as substitute for Mr Rivellini I can say that as regards the seven proposals we should motion for a resolution by Parliament as laid down in the proposal.
zastępca
volume_up
locum {rzecz.} [Bryt.] [form.]
zastępca
volume_up
locum tenens {rzecz.} [Bryt.] [form.]
zastępca
volume_up
understudy {rzecz.} [przen.]

Przykłady użycia - "zastępca" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishGdzie jest zastępca Sekretarza Generalnego, skoro nie ma go podczas tej debaty?
Where is the Deputy Secretary-General, since he is not at this debate?
PolishPowołany został zastępca premiera, który ma zadbać o ogólną koordynację całego procesu.
A Deputy Prime Minister has been appointed to ensure the overall coordination of the process.
PolishJeśli wizyta prezydenta nie będzie możliwa, być może przyjedzie jego zastępca, pan Joe Biden.
If he cannot come, then perhaps his Vice-President, Joe Biden, can.
PolishTu zastępca kierownika produkcji całuje płytę.
Our Vice President of Operation kissing the board.
PolishZastępca dyrektora wykonawczego: Andreas Pott
PolishDotacje te miałyby być przekazywane do Ministerstwa Sytuacji Kryzysowych, którym kieruje zastępca pana Dogana, pani Emel Etem.
These subsidies would be remitted to the Ministry of Emergencies, which is headed by Dogan's deputy, Mrs. Emel Etem.
PolishPo mojej prawej stronie siedzi pan David Harley, zastępca sekretarza generalnego, co stanowi niejako ciągłość w ramach Sekretariatu.
On my right is David Harley, the Deputy Secretary-General. He represents, so to speak, continuity within the Secretariat.
PolishZastanawiamy się również, jak zastępca premiera Erdoğana, Ali Babacan, mógł stwierdzić, że Unia Europejska jest "klubem chrześcijańskim”.
We also wonder how Mr Erdoğan's deputy, Mr Babacan, could possibly have said that the European Union is a 'Christian club'.
PolishKomisja pozostaje w kontakcie z zastępcą sekretarza generalnego ds. humanitarnych i koordynacji pomocy doraźnej, panią baronową Amos.
The Commission was in touch with the UN Under-Secretary General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordination, Baroness Amos.
Polishzastępca szefa kuchni
PolishJako zastępca członka Komisji Rybołówstwa obecny na sali chciałbym się w dwóch zdaniach odnieść do tego sprawozdania.
(PL) Mr President, as a substitute member of the Committee on Fisheries present in the Chamber, I would like to say a few words about the report we are discussing.
PolishZgodnie z rozporządzeniem finansowym, to nie prezydencja czeska ani francuska, lecz Javier Solana, wraz ze swoim zastępcą, ponosi odpowiedzialność za Radę.
Pursuant to the financial regulation, it is not the Czech Presidency or the French Presidency but Javier Solana who is responsible for the Council, together with his deputy.
PolishJak wskazałem już jako sprawozdawca, a dokładniej zastępca pana posła Rivelliniego, Parlamentowi Europejskiemu przedstawiono siedem wniosków dotyczących absolutorium.
As I have indicated this in my capacity of rapporteur, or to be precise, as a stand-in for Mr Rivellini, seven discharge proposals are tabled to the European Parliament.
PolishJako zastępca pana posła Rivelliniego mogę stwierdzić, że w odniesieniu do tych siedmiu wniosków powinniśmy poprzeć zaproponowane w nich rezolucje Parlamentu.
Ladies and gentlemen, as substitute for Mr Rivellini I can say that as regards the seven proposals we should motion for a resolution by Parliament as laid down in the proposal.
Polish(SK) Jako zastępca członka komisji tymczasowej do spraw zmian klimatycznych, chcę podkreślić ogromny sukces odniesiony przez Parlament Europejski na światowej konferencji na Bali.
(SK) As a substitute member of the Temporary Committee on Climate Change, I would like to highlight the huge success achieved by the European Parliament at the global conference in Bali.

Synonimy (polski) dla "zastępca":

zastępca