"zapalenie płuc" - angielskie tłumaczenie

PL

"zapalenie płuc" po angielsku

PL zapalenie płuc
volume_up
{nijaki}

1. Medycyna

zapalenie płuc
volume_up
pneumonia {rzecz.}
Wewnątrzszpitalne zapalenie płuc, w tym u pacjentów poddawanych mechanicznej wentylacji
Nosocomial pneumonia including ventilator– associated pneumonia
Zapalenie płuc, zapalenie zatok, zakażenie górnych dróg oddechowych, zapalenie oskrzeli
Pneumonia, sinusitis, upper respiratory infection, bronchitis
pozaszpitalne zapalenie płuc, oprócz ciężkich przypadków
Infection of the lungs (pneumonia) acquired outside the hospital, except severe cases
zapalenie płuc

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "zapalenie płuc"

zapalenie rzeczownik
płuco rzeczownik
English

Przykłady użycia - "zapalenie płuc" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishchoroba śródmiąższowa płuc (obejmująca zapalenie płuc oraz zwłóknienie płuc) *
Interstitial lung disease (including pneumonitis and pulmonary fibrosis)*
PolishDuszność Zespół zaburzeń oddechowych (w tym zapalenie płuc oraz obrzęk płuc)
Dyspnoea Respiratory distress (including pneumonitis and pulmonary oedema)
PolishPodczas doświadczalnego podawania produktu Doribax w inhalacji, wystąpiło zapalenie płuc.
When Doribax was used investigationally via inhalation, pneumonitis occurred.
PolishLeku Doribax nie należy wdychać, gdyż to może spowodować zapalenie płuc.
Doribax should not be inhaled as it may cause inflammation of the lung (pneumonitis).
PolishZespół ostrego wyczerpania oddechowego, w tym zapalenie płuc oraz obrzęk płuc
Respiratory distress (including pneumonitis and pulmonary oedema)
Polishwystapi kaszel lub problemy z oddychaniem mogące spowodować zapalenie płuc
a cough or breathing problems as these may indicate inflammation of the lung (interstitial lung
PolishNacieki w płucach *, zapalenie płuc *, śródmiąższowe zapalenie płuc *
Pulmonary infiltrates*, pneumonitis*, interstitial pneumonitis* 35
Polishzapalenie płuc, zapalenie oskrzeli), zakażenia wirusowe (w tym grypa, zakażenia wirusem
candidiasis, bacterial infections (including urinary tract infections), upper respiratory infection na
PolishZakażenia i zarażenia pasożytnicze zapalenie płuc Zaburzenia wątroby i dróg marskość wątroby żółciowych
Infections and infestations Hepatobiliary disorders Psychiatric disorders
Polishzespół zaburzeń oddechowych (w tym zapalenie płuc i obrzęk płuc)
transient blurred vision, xanthopsia respiratory distress (including pneumonitis and pulmonary oedema)
Polishdługo, zapalenie płuc, drgawki, uszkodzenie mózgu, a nawet zgon.
Polishciężkie infekcje (w tym zapalenie płuc, zapalenie tkanki łącznej, infekcyjne zapalenie stawów, posocznica) *
Infections (including upper respiratory tract infections, bronchitis, cystitis, skin infections)* Uncommon:
Polishropatia * Śródmiąższowe zapalenie płuc *
Inflammatory polyradiculo- neuropathy* Interstitial pneumonitis*
Polishzapalenie płuc (śródmiąższowa choroba płuc),
inflammation of the lung (interstitial lung disease),
PolishRzadko obserwowano śródmiąższowe zapalenie płuc u pacjentów poddawanych równolegle radioterapii i (lub) gemycytabiną.
Pneumonitis in patients receiving concomitant radiotherapy and/ or gemcitabine has been reported very rarely.
Polishastma, nasilenie kaszlu, duszność, krwawienie z nosa, choroby płuc, zapalenie gardła, katar, zapalenie zatok zakażenie układu moczowego
asthma, cough increased, dyspnoea, epistaxis, lung disorders, pharyngitis, rhinitis, sinusitis
Polishdo Nacieki płucne§, zapalenie płuc§ Bardzo rzadko:
PolishDuoTrav nie powienien być stosowany przez pacjentów cierpiących na astmę, poważne zapalenie płuc i niektóre choroby serca.
DuoTrav should not be used in people with asthma, or severe lung disease, or in people with some heart conditions.
PolishŚródmiąższowa choroba płuc/ zapalenie płuc
PolishŚródmiąższowe choroby płuc (włączając chorobę gwałtownie postępującą, zwłóknienie płuc oraz zapalenie płuc) Zaburzenia żołądka i jelit Często:
Interstitial lung disease (including rapidly progressive disease, lung fibrosis and pneumonitis) Gastrointestinal disorders Common: