"zapach" - angielskie tłumaczenie

PL

"zapach" po angielsku

PL zapach
volume_up
{męski}

zapach (też: węch, smród, odór)
volume_up
smell {rzecz.}
Wszystko zawiera jakiś rodzaj informacji, nieważne czy jest to dźwięk, zapach, czy drganie.
Everything gives out some kind of data, whether it's sound or smell or vibration.
Szczur uczy się, jak znaleźć docelowy zapach w klatce z wieloma otworami, nawet dziesięcioma.
It learns how to find the target smell in a cage with several holes, up to 10 holes.
Zapach Amerykańskiej Tabaki roznosi się po pustyni.
Smell of American tobacco carries in the desert air.
zapach
volume_up
odor {rzecz.}
Ale gdyby ten rekin podążał za smugą zapachu, mógłby przypłynąć z innej strony.
But if it had been following the odor plume, it would have come in from the other direction.
Ale podobnie jak w reklamie mleka, jeśli wiesz jaki zapach chcesz wykryć, wtedy możesz sformułować konkretny barwnik do wykrycia tego zapachu.
But like in the milk commercial, if you know what odor you want to detect, then they can formulate a specific dye to detect just that odor.
Wykrywając zapach poszczególnych bakterii lub wirusów, a nawet raka płuc, kropki zmieniają kolor, a oni analizują wyniki za pomocą oprogramowania.
By detecting the odor of particular bacteria, or viruses, or even lung cancer, the dots will change and they can use software to analyze the results.
zapach (też: woń, reputacja)
volume_up
odour {rzecz.} [Bryt.]
Rozpuszczony produkt jest białą lub jasnożółtą zawiesiną o truskawkowym zapachu.
The reconstituted product is a white to slightly yellowish suspension with strawberry odour.
Biała lub prawie biała, okrągła tabletka o zapachu czarnej porzeczki.
White to off-white round tablet with a blackcurrant odour.
Remeron, roztwór doustny jest klarownym, bezbarwnym lub do koloru blado żółtego roztwór o zapachu cytrusowopomarańczowym.
Remeron oral solution is a clear, colourless - to pale yellow solution with a citrus-orange odour.
zapach (też: aromat, woń)
volume_up
aroma {rzecz.}
Cząsteczka, która stanowi podstawę męskich zapachów od 1881 r.
And it is the classic synthetic aroma chemical, OK? It’s the molecule that has made men’s fragrances smell the way they do since 1881, to be exact.
Trzydzieści cztery substancje zapachowe, których stosowanie jest zakazane w przypadku kosmetyków, są dozwolone w zabawkach.
Thirty-four aromas which are banned in cosmetics are permitted in toys.
zapach (też: aromat)
volume_up
savor {rzecz.} [Amer.] (smell)
zapach (też: aromat)
volume_up
savour {rzecz.} [Bryt.] (smell)
zapach (też: woń)
volume_up
whiff {rzecz.} (smell)
to catch a whiff of sth
zapach (też: woń)
volume_up
fragrance {rzecz.}
And after that, the complete fragrance.
Zapachu, który zaprezentuję, już nigdy nie poczujecie w taki sposób.
The fragrance that you will smell, you will never be able to smell this way again.
A to są kwiaty, które dodają zapachu naszemu życiu.
And these are the flowers which add fragrance to our lives.
zapach (też: woń, pachnidło, ślad, trop)
volume_up
scent {rzecz.}
Sądzę, że zapachy i substancje zapachowe obecne w zabawkach stanowią problem.
Scents or fragrances in toys do, I think, constitute a problem.
Do wyboru będzie jeden z tych wspaniałych zapachów. I "Kwiatowa Eksplozja", i "Rajska Bryza" będą miały swój moment.
So we'll offer one of these fabulous scents. ~~~ Whether it's a "Floral Fusion" or a "Paradise Winds," they'll have their chance.
Zapach petrodolarów uderza w nozdrza zarówno przedstawicieli obu części kraju, jak i zagranicznych koncernów, bez których wydobycie ropy w ubogim kraju byłoby niemożliwe.
Both foreign concerns, without which it would be impossible to extract oil in such a poor country, and the representatives of the two parts of the country have caught the scent of petrodollars.

Synonimy (polski) dla "zapach":

zapach

Przykłady użycia - "zapach" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polishe i zm czenia, zaczerwienienie i sucho skóry, sucho w ustach i zapach owoców (acetonu)
If you get any of these signs, test your blood sugar level and test your urine for ketones if you can.
Polishksantanowa, sodu cytrynian, sodu benzoesan, kwas cytrynowy, naturalny zapach pomarańczowy.
citrate; sodium benzoate; citric acid; natural orange flavour.
PolishMusiał on zamknął oczy, to takie obrzydliwe, i ten zapach i wszystko.
So he goes down, and he's sticking his tongue out like this.
Polish. ~~~ Zapach teraźniejszości.
I am an energy-being connected to the energy all around me through the consciousness of my right hemisphere.
PolishZapach powoduje, że moje odczucia są bardziej intensywne.
Smells are probably what cause me to have more intense sensations
PolishKażdy zapach uaktywnia odmienną kombinację czujników, które z kolei uaktywniają inny wykrywacz zapachu w ciele grzybkowatym.
If the connection is strong, the motors will turn on and the fly will initiate a turn.
PolishZa wypowiadanie pogróżek, brzydki zapach, cokolwiek.
Uttering threats or smelling bad or anything.
PolishNieprawidł owy zapach moczu
PolishTo jest zapach Duranta.
PolishTak więc pilot w kokpicie muchy, nasz Aktor, może stwierdzić, który zapach jest obecny patrząc po prostu na to, które diody się zapalają.
Now consider a situation in which the motors stay off, the fly continues on its path and it suffers some painful consequence such as getting zapped.
PolishKażdy odczuwany zapach składa się z atomów, pochodzących, jak to nazywam, z dobrej dzielnicy układu okresowego - miła, bezpieczna okolica.
Everything that you’re smelling in here is made up of atoms that come from what I call the Upper East Side of the periodic table -- a nice, safe neighborhood.
Polishto zapach pieniędzy." Zanieczyszczenie było dla tych ludzi pieniędzmi. ~~~ Narażali się na nie, wchłaniali je przez skórę, w swoje ciała, ponieważ potrzebowali pieniędzy.
That pollution was money to that community, and those people dealt with the pollution and absorbed it into their skin and into their bodies because they needed the money.
PolishMożna się pochylić i zobaczyć swoje odbicie, przejechać po niej palcem i zrobić falę albo wskoczyć i turlać się, by zobaczyć, jaka jest w dotyku, jaki ma zapach.
You can bend over and look at your reflection in the mirror and maybe run your finger and make a small ripple, or you can jump in and thrash around and see what it feels like, what it smells like."