"zapłacić" - angielskie tłumaczenie

PL

"zapłacić" po angielsku

PL zapłacić
volume_up
{czasownik}

Nie udało się nam zapłacić za nią tą samą monetą, którą płacimy za nasze towary.
We have failed to pay for it in the price we pay for our goods.
Musimy zapłacić poprzez udzielenie wsparcia finansowego krajom rozwijającym się.
We must pay by giving financial support to developing countries.
Ostateczna cena, jaką konsument ma zapłacić, musi być zawczasu wyraźnie uwidoczniona.
The final price that a consumer has to pay must be clearly displayed in advance.
W Austrii jest takie powiedzenie: jeśli nie zapłacisz, orkiestra nie zagra.
In Austria, we have a saying: if you do not pay up, the band does not play.
Następnie fimy żądają płatności na różnych podstawach i ciągle nękają tych, którzy nie zaplacą, poddając ich presji psychicznej, a nawet grożąc krokami prawnymi.
Then the operators require payment on different grounds, and continuously harass, put under psychological stress and even threaten with legal action those who do not pay up.

Przykłady użycia - "zapłacić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishZa te efekty powinien zapłacić przemysł wsparty środkami z budżetów narodowych.
Those results must be paid for by industry, with financial support from national budgets.
PolishWszystkie znaczki, za które trzeba zapłacić, każde złożone pismo.
All the stamps that need to be paid for, all the documents that have to be submitted.
Polish. ~~~ Niektórzy muszą za to zapłacić.
99.9 percent of them resist being inducted into prostitution.
PolishCzegoś naprawdę taniego w porównaniu do 20 000 dolarów, które trzeba zapłacić za inkubator w USA.
So, this is what we came up with. ~~~ What you see here looks nothing like an incubator.
PolishTu pojawia się kolejny wątek: komu należałoby zapłacić?
And that brings me to another aspect of this, which is, to whom should this get paid?
PolishMusimy jednakże zapytać, jaką cenę przyszło nam za to zapłacić.
However, we must also ask what price we have paid to achieve this.
Polish. ~~~ Można zapłacić zanim się wsiądzie.
That's why, I'm trying to say, it's like metro-nizing the bus.
PolishJeżeli tego zaniechamy, przyjdzie nam zapłacić za to w przyszłości.
If we give up, we will shake the foundations of our future.
PolishInwestowanie jest ceną, jaką należy zapłacić za pełne wdrożenie tekstów, które państwo niebawem przyjmiecie.
Investment is the price to be paid for giving full effect to the texts that you are about to adopt.
PolishJest to cena, którą trzeba zapłacić za prawdziwie zintegrowaną Unię Europejską prowadzącą bardziej spójną politykę.
That is the price to be paid for a truly integrated European Union with more cohesive policies.
PolishChcą porządku, nawet jeśli ci na dole muszą zapłacić cenę.
It's really precious, and it's really easy to lose.
PolishTen końcowy rachunek tak czy owak jednak trzeba zapłacić.
However, that final bill will still have to be paid.
PolishWówczas za baryłkę ropy trzeba była zapłacić 16 USD.
At that time the price of a barrel of oil was USD 16.
PolishW takim przypadku także konsument musi za to zapłacić.
In that case too, the consumer is the one who pays.
PolishPodatnik bez wątpienia będzie musiał i za to zapłacić.
No doubt that will fall on the taxpayer as well.
Polishby zapłacić ludziom z public relations, wiec nikt się nie dowiedział o tej ekspedycji.
PolishWidocznie uznał, że warto zapłacić taką cenę za polityczne nagłaśnianie własnej osoby.
Mr Marty obviously came to the conclusion that it was worth paying such a price in order to make his name known in political circles.
PolishWłaściciele darmowych moskitier częściej kupowali kolejną, niż ci, którzy musieli za nią zapłacić.
And people who got the free one were actually more likely to purchase the second one than people who didn't get a free one.
PolishOsiągnięto to dzięki zdławieniu islamskich terrorystów i komunistów, co jest ceną, jaką warto zapłacić.
This has been achieved by the suppression of their Islamist extremists and Communists, which is a price well worth paying.
PolishPonadto, za zakupy dynamicznych pakietów wakacyjnych można zapłacić jedynie korzystając z elektronicznych systemów płatności.
In addition, the dynamic package holidays purchased can only be paid for using online payment methods.