"zaopatrzyć się w" - angielskie tłumaczenie

PL

"zaopatrzyć się w" po angielsku

PL zaopatrzyć się w
volume_up
{czasownik zwrotny}

1. "coś"

zaopatrzyć się w (też: zrobić zapasy)
volume_up
to stock up on {czas.} (sth)
zaopatrzyć się w (też: zrobić zapasy)
volume_up
to stock up with {czas.} (sth)

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "zaopatrzyć się w"

zaopatrzyć czasownik
się zaimek
w przyimek
w zaimek
English

Przykłady użycia - "zaopatrzyć się w" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishMusimy zaopatrzyć się w powszechne, miarodajne i spójne wskaźniki na szczeblu europejskim.
We need to equip ourselves with common, reliable and consistent indicators at European level.
PolishNależy zaopatrzyć się w następujące produkty:
PolishIdą zaopatrzyć się w przeróżne rzeczy.
PolishMusimy wzmacniać solidarność pomiędzy państwami członkowskimi i zaopatrzyć się w środki odpowiednie do efektywnej kontroli granic zewnętrznych.
We must reinforce solidarity among the Member States and equip ourselves with the appropriate resources to effectively control the external borders.
PolishUważam, że Unia Europejska powinna zaopatrzyć się w ogólne ramy odniesienia służące ochronie obywateli w sektorze, który w ostatnich latach znacznie się rozwinął.
I believe that it is vital for the European Union to equip itself with a general reference framework designed to protect citizens in a sector which has grown significantly in recent years.
PolishNadeszła pora, aby pójść krok dalej i zaopatrzyć się w nowe instrumenty tak, aby problemami w dziedzinie opodatkowania zajmować się równolegle z kwestiami integracji i liberalizacji rynku.
It is now time to go a step further and equip ourselves with new instruments so that issues in the field of taxation are dealt with alongside market integration and liberalisation.