"zaniedbać" - angielskie tłumaczenie

PL

"zaniedbać" po angielsku

PL zaniedbać
volume_up
{czasownik dokonany}

1. ogólne

zaniedbać (też: zaniedbywać, lekceważyć)
Po drugie, musimy dopilnować, by nie zaniedbać sytuacji i nie pozwolić jej zdryfować w kierunku terroryzmu.
Secondly, we need to make sure we do not neglect the situation and let it drift into terrorism.
Nie możemy zaniedbać żadnego aspektu bezpieczeństwa UE.
No aspect of the EU's security can be neglected.
Dlatego nie możemy zaniedbać żadnej dziedziny naszej polityki.
No areas of our policy must therefore be neglected.

2. "coś"

zaniedbać (też: nie dotrzymać)
volume_up
to walk out on {czas.} (sth)

Synonimy (polski) dla "zaniedbać":

zaniedbać

Przykłady użycia - "zaniedbać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishProszę zatem nie zaniedbać reprezentowania na szczycie G-20 poglądów większości Europy.
Please do not fail to represent at the G20 Summit the views of the majority of Europe.
PolishNiesie on bowiem pomoc małym przedsiębiorstwom, a tego nie można zaniedbać.
It is an opportunity to help small businesses that must not be missed.
PolishDlatego nie możemy zaniedbać żadnej dziedziny naszej polityki.
No areas of our policy must therefore be neglected.
PolishNie możemy zaniedbać żadnego aspektu bezpieczeństwa UE.
No aspect of the EU's security can be neglected.
PolishCzy stać nas na to, żeby tego zaniedbać?
PolishNie można niczego zaniedbać.
PolishWydaje mi się też ważne, by EBOiR nadal odgrywał rolę w krajach znajdujących się na etapie transformacji, ponieważ nie możemy zaniedbać tych krajów, zwłaszcza w czasie kryzysu.
It also seems important to me that the EBRD continues to play a role in the transition countries, because we must not abandon these countries, especially in times of crisis.
PolishDlatego uważam, że bardzo ważne jest osiągnięcie celów strategii lizbońskiej, nie można jednak zaniedbać kwestii wciąż istniejących różnic między regionami europejskimi.
For this reason, I believe it is very important to achieve the objectives of the Lisbon strategy, yet without neglecting the disparities continuing to exist between the European regions.