"zanadto" - angielskie tłumaczenie

PL

"zanadto" po angielsku

volume_up
zanadto {przysł.}

PL zanadto
volume_up
{przysłówek}

zanadto (też: nadto, dalej, w dodatku, oprócz tego)
volume_up
in addition {przysł.}

Synonimy (polski) dla "zanadto":

zanadto

Przykłady użycia - "zanadto" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishWe wszystkich dziedzinach mamy aż zanadto dowodów dyskryminacji.
There is more than enough evidence of discrimination in all fields.
PolishNadal jednak zanadto wracamy do starych argumentów.
However, we are, unfortunately, still going over far too much old ground.
PolishWydaje mi się, że u podstawy tego wszystkiego leży strach, że budżet zostanie zanadto rozdrobniony.
It seems to me that, underneath all of this, there is a fear that the budget will be spread too thinly.
PolishKraje te nie słyną zanadto ze swoich doskonałych osiągnięć w dziedzinie demokracji i wolności wyrażania opinii.
These countries are not exactly world-famous for their brilliant track record on democracy and freedom of expression.
PolishWarunki tam panujące nie różnią się zanadto od życia za czasów żelaznej kurtyny, którego wielu z obecnych w tej Izbie osobiście doświadczyło.
Conditions there are no different from life behind the iron curtain, which many colleagues in this Chamber experienced personally.
PolishZ tego też powodu głosowałam za odrzuceniem poprawek 42 i 52, gdyż ich cele, pod pretekstem rozwagi i realizmu, są w istocie rzeczy po prostu zanadto umiarkowane.
For this reason I voted against Amendments 42 and 52 because their objectives, under the pretence of being prudent and realistic, are in fact simply too moderate.
PolishJest ich za mało, są zbyt potężne i zanadto nieprzejrzyste, a ich struktura i znaczenie jest przykładem na to, jak dalece nasz globalny system finansowy wymknął się spod kontroli.
There are too few of them, they are too powerful and too lacking in transparency, and their structure and importance is an example of how badly things have gone awry with our global financial system.