PL zamknąć
volume_up
[|zamknąłbym] {czasownik dokonany}

1. ogólne

To bardzo ważne, byśmy pomogli prezydentowi Obamie zamknąć więzienie Guantánamo.
It is very important that we help President Obama to close Guantánamo.
Jednakże od samego początku, władze próbowały zamknąć biuro Centrum.
However, right from the start, the authorities have tried to close the office down.
Zamknąć szczelnie butelkę nakrętką (na końcu łącznika).
Close the bottle tightly with the cap (on the top of the bottle adapter).
zamknąć
To nic nowego: propozycja przebudowy, budowy lub stworzenia państwa, w którym wszyscy obywatele romscy będą przebywali w zamknięciu,.
This is a completely unoriginal proposal: to rebuild, build or conceive a State to which all Roma citizens are confined.
zamknąć (też: usunąć, usuwać, zredukować, redukować)
volume_up
to ax [axed|axed] {czas.} [Amer.]
zamknąć (też: zamykać)
Chcielibyście teraz zamknąć badanie, czy poczekać aż będziemy mieli solidne wyniki?"
Would you like to close down the trial now, or should we wait until we have robust results?"
Czas położyć kres hipokryzji, wykazać się umiejętnością przewodzenia i zamknąć siedzibę Parlamentu w Strasburgu.
It is time to stop the hypocrisy, to show leadership and to close down the Strasbourg Parliament.
Dlatego, jeśli rzeczywiście chcemy wdrażać zasady efektywności energetycznej, powinniśmy zamknąć parlament w Strasburgu.
Therefore, if we really want to take a lead on energy efficiency, we should close down the Strasbourg Parliament.
zamknąć (też: zamykać, więzić, uwięzić, zamurować)
volume_up
to immure [immured|immured] {czas.} [poet.]
Lock myself up in my room?
I can't lock the door.
Powinniśmy przekazywać ją dalej i jednocześnie być świadomymi, że nie możemy zamknąć tych wartości w obrębie Unii Europejskiej.
We should pass it on and, at the same time, be aware that we cannot lock up this value within our European Union.
zamknąć (też: zamykać, więzić, uwięzić, zamurować)
volume_up
to mure {czas.} [arch.]
zamknąć (też: zamykać, blokować, zablokować)
volume_up
to occlude [occluded|occluded] {czas. przech.} (passage, opening)
Chyba nadszedł czas, aby zamknąć ten parlament.
Surely the time has come for this place to be shut down.
Nie jest to więc właściwa chwila, abyśmy mieli nagle zamknąć usta.
This, then, is not the moment for us to start to keep our mouths shut.
Jeżeli elektrownia nie przejdzie testu i jeżeli nie da się poprawić jej stanu, należy ją zamknąć.
If a plant fails the test and if the issues raised cannot be remedied, it should be shut down.
zamknąć (też: zamykać, uciszyć się)
Innymi słowy, komuniści w Kiszyniowie życzyliby sobie, aby Bukareszt się zamknął.
In other words, the Communists in Chişinău would like Bucharest to shut up.
Director 2: Can you not shut up?
Ktoś wrzeszczy "Zamknij się!", psy szaleńczo warczą,
A man shouting, "Shut up!" ~~~ The dogs frantically snarling,
zamknąć (też: zamykać, uwięzić, więzić)
Celem jest postawienie ostatnich kropek nad "i” oraz zamknięcie negocjacji.
The objective is to dot the final i's and to wrap up the negotiations.

2. "czymś"

zamknąć (też: zamykać)
volume_up
to flank [flanked|flanked] {czas. przech.} (by sth)

3. "na klucz"

Powinniśmy przekazywać ją dalej i jednocześnie być świadomymi, że nie możemy zamknąć tych wartości w obrębie Unii Europejskiej.
We should pass it on and, at the same time, be aware that we cannot lock up this value within our European Union.

Przykłady użycia - "zamknąć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPonadto możesz zamknąć wszystkie usługi Google powiązane z Twoim kontem Google.
You can also choose to close all Google services associated with your Google Account.
PolishJuż nadszedł czas, aby po 13 latach zamknąć karygodny epizod Srebrenicy.
After 13 years it is time to bring the shameful Srebrenica episode to a closure.
PolishTo bardzo ważne, byśmy pomogli prezydentowi Obamie zamknąć więzienie Guantánamo.
It is very important that we help President Obama to close Guantánamo.
PolishMając te klucze mogą otworzyć drzwi do otwartego rynku, ale mogą je również zamknąć.
With these keys, they can open the door to an open market, but they can also close it.
PolishWiele rodzin musiało opuścić swoje domy, a szkoły trzeba było zamknąć.
Many families have had to leave their homes, and schools have remained closed.
PolishIstnieją obawy, że po wyborach w Portugalii spółka może zamknąć fabrykę.
It is now feared that when the elections in Portugal are over, the company may close.
PolishAby zamknąć ten widok, usuń zaznaczenie opcji Kompaktowe elementy sterujące w menu Widok.
To exit this view, deselect the Compact controls option from the View menu.
PolishPomyślałem, że wystąpię jeszcze raz żeby raz na zawsze zamknąć temat sosu.
And so I though I would come and try and put spaghetti sauce behind me.
PolishJednakże od samego początku, władze próbowały zamknąć biuro Centrum.
However, right from the start, the authorities have tried to close the office down.
PolishChcielibyście teraz zamknąć badanie, czy poczekać aż będziemy mieli solidne wyniki?"
Would you like to close down the trial now, or should we wait until we have robust results?"
PolishMożesz też zamknąć budynek, a cała architektura zniknie, jak w tym przypadku.
Or you could close the building, and the whole architecture will disappear, like in this case.
PolishW swoim sprawozdaniu pan poseł Domenici pokazuje, jak te furtki zamknąć.
The Domenici report gives an account of how to close those back doors.
PolishCzy Rada jest gotowa zamknąć pewne agencje, jeśli ich funkcjonowanie okaże się nieuzasadnione?
Is the Council prepared to abolish some agencies if their existence is not justified?
PolishNa zakończenie opakowanie należy zamknąć pozostałą naklejką.
All breath samples containers should be placed back into the original packaging.
PolishW tym kontekście powinniśmy zamknąć tę niekończącą się historię.
Against this background, we should now bring this never-ending story to a conclusion.
PolishZamknąć tkanki miękkie otaczające ubytek z lekiem Osigraft za pomocą szwów wybranego rodzaju.
Close soft tissues around the defect containing Osigraft using suture material of choice.
PolishPo użyciu zamknąć butelkę zgodnie z instrukcją na zakrętce.
Reclose the bottle properly after use according to the instructions on the cap.
PolishAby zamknąć widok szczegółów, kliknij X w prawym górnym rogu okienka.
To close the preview, click the X in the upper right of the pane or click the Eye icon again.
PolishBędziemy też musieli tymczasowo zamknąć pewne rozdziały, co pociągnie za sobą konsekwencje finansowe.
We will also have to close provisionally some chapters with financial implications.
PolishNie jest to więc właściwa chwila, abyśmy mieli nagle zamknąć usta.
This, then, is not the moment for us to start to keep our mouths shut.