"zalewa" - angielskie tłumaczenie

PL

"zalewa" po angielsku

volume_up
zalewać {czas. ndk}

PL zalewa
volume_up
{żeński}

1. ogólne

zalewa (też: mus, sos)
volume_up
sauce {rzecz.}

2. Gastronomia: "do pieczeni"

zalewa (też: wywar)
volume_up
liquor {rzecz.}

Przykłady użycia - "zalewa" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNielegalne drewno zalewa UE, co jest samo w sobie kompletnym absurdem.
Illegal timber is pouring into the EU, and this in itself is completely absurd.
Polish. - (PL) Nasz rynek zalewa coraz więcej podrabianych produktów.
in writing. - (PL) Our markets are being flooded by a growing number of counterfeit products.
PolishNie zapominajmy, że ogromna większość przesiedleńców na świecie zalewa państwa rozwijające się.
Let us not forget that the vast majority of the world's displaced people are pouring into developing countries.
PolishUE zalewa Wielką Brytanię masą dodatkowych pracowników.
The EU has swamped the United Kingdom with extra workers.
PolishJakie to uczucie, gdy mózg zalewa oksytocyna?
What does it feel like when your brain is flooded with oxytocin?
PolishKortyzol zalewa mózg, niszcząc komórki hipokampa i pamięć, co może prowadzić do szeregu problemów zdrowotnych.
Cortisol floods the brain; it destroys hippocampal cells and memory, and can lead to all kinds of health problems.
PolishFala imigracji zalewa Francję i Europę.
France and Europe are being swamped with immigrants.
PolishEuropę zalewa fatalnie zanieczyszczona żywność, a nasz aparat biurokratyczny najwyraźniej nie wie, co z tym zrobić.
Europe is awash with badly contaminated foods, and our bureaucratic apparatus clearly does not know what to do about it.
PolishZalewa nas lawina informacji.
PolishPobliskie miasto, Balikpapan, ma poważny problem z wodą, w 80 jest otoczone przez wodę morską, która często zalewa te tereny.
This nearby city of Balikpapan has a big problem with water; it's 80 percent surrounded by seawater, and we have now a lot of intrusion there.
Polishkrew mnie zalewa
Polishkrew mnie zalewa
PolishI to nie dzięki abstrakcyjnym liczbom składającym się na ogrom informacji medycznej, która nas zalewa lecz dzięki informacji, która do mnie dociera.
And that doesn't just work for me in terms of abstract numbers -- this overload of health information that we're inundated with. ~~~ But it actually hits home.
PolishSytuacja, w której nieuczciwa konkurencja zalewa europejski rynek podrobionymi towarami z całego świata, jest nieuczciwa i oczywiście niedopuszczalna.
(PL) Mr President, the situation in which unfair competition is flooding the European market with counterfeit goods from around the world is unfair and obviously unacceptable.
PolishPrzykładem takiego wypaczonego korzystania z Internetu jest nasilająca się plaga pornografii dziecięcej, która zalewa Internet.
An example of this perverted use of the web is the rising scourge of child pornography that is now flooding the Internet and which we have a responsibility to curtail.