"zachorowalność" - angielskie tłumaczenie

PL

"zachorowalność" po angielsku

PL zachorowalność
volume_up
{żeński}

1. Medycyna

zachorowalność
volume_up
incidence {rzecz.}
Prognozy na kolejne lata, jeżeli chodzi o zachorowalność i umieralność na raka nie są optymistyczne.
The forecasts for the coming years, in terms of cancer incidence and mortality, are not optimistic.
Roczna zachorowalność: 1,2 mln Amerykanów.
Annual incidence: 1,:,2 million Americans.
Zmiany klimatu mogą poważnie wpłynąć na zdrowie oddechowe oraz zwiększyć zachorowalność na wektorowe choroby zakaźne.
It may gravely impact on respiratory health and increase the incidence of vector-borne diseases.

Przykłady użycia - "zachorowalność" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJedynie dawka 1200 mg na dobę została udokumentowana, jako ta, która wpływa na zachorowalność.
The only dose with documented effect on morbidity is 1200 mg daily.
PolishNiestety obecnie zachorowalność na raka przybiera nadal rozmiary epidemii.
Sadly, today cancer is still epidemically increasing.
PolishWpływ telmisartanu na umieralność i zachorowalność na choroby układu sercowo- naczyniowego nie został jeszcze poznany.
The effects of telmisartan on mortality and cardiovascular morbidity are currently unknown.
PolishWpływ telmisartanu na śmiertelność i zachorowalność na choroby układu sercowo- naczyniowego nie został jeszcze poznany.
The effects of telmisartan on mortality and cardiovascular morbidity are currently unknown.
PolishNie badano wpływu skojarzenia irbesartanu z hydrochlorotiazydem na zachorowalność i umieralność.
The effect of the combination of irbesartan and hydrochlorothiazide on morbidity and mortality has not been studied.
PolishAktualnie brak danych na temat wpływu telmisartanu na śmiertelność i zachorowalność na choroby układu sercowo- naczyniowego.
Beneficial effects of telmisartan on mortality and cardiovascular morbidity are currently unknown.
PolishWzrosła zachorowalność oraz przestępczość.
It has brought about increases in disease and crime.
PolishW 2009 zachorowalność spadła do 1,600 przypadków.
PolishIDNT było podwójnie ślepym, kontrolowanym badaniem, oceniającym zachorowalność i śmiertelność, w którym porównywano preparat Karvea, amlodypinę i placebo.
IDNT was a double blind, controlled, morbidity and mortality trial comparing Karvea, amlodipine and placebo.
PolishIDNT było podwójnie ślepym, kontrolowanym badaniem, oceniającym zachorowalność i śmiertelność, w którym porównywano preparat Aprovel, amlodypinę i placebo.
IDNT was a double blind, controlled, morbidity and mortality trial comparing Aprovel, amlodipine and placebo.
PolishNiemniej jednak zachorowalność na raka szyjki macicy można praktycznie wykluczyć, zapewniając dostęp do szczepień i programów badań przesiewowych.
Nevertheless, cervical cancer can be practically eliminated by making vaccination and scanning programmes widely available.
PolishIDNT było podwójnie ślepym, kontrolowanym badaniem, oceniającym zachorowalność i śmiertelność, w którym porównywano preparat Irbesartan Krka, amlodypinę i placebo.
IDNT was a double blind, controlled, morbidity and mortality trial comparing irbesartan, amlodipine and placebo.
PolishIDNT było podwójnie ślepym, kontrolowanym badaniem, oceniającym zachorowalność i śmiertelność, w którym porównywano preparat Irbesartan BMS, amlodypinę i placebo.
IDNT was a double blind, controlled, morbidity and mortality trial comparing Irbesartan BMS, amlodipine and placebo.
PolishWpływ połączenia stałych dawek telmisartanu i hydrochlorotiazydu na śmiertelność i zachorowalność osób z chorobą sercowo- naczyniową jest dotychczas niepoznany.
The effects of Fixed Dose Combination of telmisartan/ HCTZ on mortality and cardiovascular morbidity are currently unknown.
PolishW Unii Europejskiej co roku ponad 275 tysięcy kobiet choruje na raka piersi, a zachorowalność rośnie nawet w grupie młodszych kobiet.
Every year in the European Union there are more than 275 000 women with breast cancer and it has been shown to be increasing, even among younger women.
PolishIDNT było podwójnie ślepym, kontrolowanym badaniem, oceniającym zachorowalność i śmiertelność, w którym porównywano preparat Irbesartan Winthrop, amlodypinę i placebo.
IDNT was a double blind, controlled, morbidity and mortality trial comparing Irbesartan Winthrop, amlodipine and placebo.
PolishOgranizacje powinny zająć się moskitierami, dofinansować je, rozdawać za darmo, albo wręcz płacić użytkownikom, bo zmniejszą zachorowalność.
Societies should be willing to go out and subsidize the net, give them for free, or, for that matter, pay people to use them because of those contagion benefits.
PolishŚmiertelność i zachorowalność jest wyższa wśród klonów niż wśród zwierząt urodzonych w wyniku rozmnażania płciowego; może mieć to wpływ na dobrostan matki zastępczej, jak i klonu.
Mortality and morbidity is higher in clones than in sexually-produced animals; the welfare of both surrogate dam and clone can be affected.