"zachodzić" - angielskie tłumaczenie

PL

"zachodzić" po angielsku

volume_up
zachodzić {czas. ndk}

PL zachodzić
volume_up
{czasownik}

zachodzić (też: wstąpić, wstępować, zajść, wpadać)

Przykłady użycia - "zachodzić" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPacjentki nie powinny zachodzić w ciążę podczas stosowania leku Atripla i przez
Women should not get pregnant during treatment with Atripla and for 12 weeks
PolishDziałanie pioglitazonu może zachodzić dzięki zmniejszeniu insulinooporności.
Pioglitazone effects may be mediated by a reduction of insulin resistance.
Polishjeśli wystąpi biegunka, ponieważ może zachodzić konieczność zastosowania leku
if you have diarrhoea because your doctor may need to treat you with anti-diarrhoeal (for
PolishMoże zachodzić również konieczność zmniejszenia dawki i (lub) odstawienia leku moczopędnego.
Dose reduction and/ or discontinuation of the diuretic may also be required.
PolishJeśli potrzebna jest więcej niż jedna gąbka, gąbki powinny na siebie zachodzić.
If more than one sponge is needed, the sponges should overlap.
PolishKryzys dowiódł, że niektóre rzeczy mogą zachodzić niezwykle szybko.
The crisis has demonstrated that some things can happen extremely quickly.
PolishDlatego, że mogła ona teraz zachodzić w obrębie jednostki, przez naukę.
But then what happened was the individuals worked out, of course, tricks of communicating.
PolishTedy stanęło słońce w pośród nieba, a nie pospieszyło się zachodzić, jakoby przez cały dzień.
And the sun stayed in the midst of heaven, and hasted not to go down about a whole day.
PolishJeśli używana jest więcej niż jedna gąbka, gąbki powinny na siebie zachodzić.
If more than one sponge is used the sponges should overlap.
PolishPacjentki nie powinny zachodzić w ciążę podczas stosowania leku Atripla i przez 12 tygodni po zaprzestaniu leczenia.
Women should not get pregnant during treatment with Atripla and for 12 weeks thereafter.
PolishZmiany nie mogą długo zachodzić w takim tempie.
Things just can't possibly keep changing as fast as they are.
PolishJest prawdopodobne, że mogą zachodzić wtórne, specyficzne i ulegajce wysyceniu mechanizmy eliminacji z udziałem receptorów dla tazonerminy.
A second specific and saturable elimination mechanism involving tasonermin receptors seems likely.
PolishMoże zachodzić konieczność dostosowania dawki.
PolishOgromne zmiany zdają się zachodzić na całym Bliskim Wschodzie, a być może to dopiero zapowiedź tego, co nastąpi.
Major changes seem to be taking place throughout the Middle East and it may well be that this is just a precursor of things to come.
PolishCiąża i karmienie piersią Pacjentki nie powinny zachodzić w ciążę podczas stosowania leku STOCRIN i przez 12 tygodni po zaprzestaniu leczenia.
Pregnancy and breast-feeding Women should not get pregnant during treatment with STOCRIN and for 12 weeks thereafter.
PolishCiąża i karmienie piersią Pacjentki nie powinny zachodzić w ciążę podczas stosowania leku SUSTIVA i przez 12 tygodni po zaprzestaniu leczenia.
Pregnancy and breast-feeding Women should not get pregnant during treatment with SUSTIVA, and for 12 weeks thereafter.
PolishBadania na zwierzętach wykazały, że może zachodzić interakcja pomiędzy tlenkiem azotu, a hemostazą, czego wynikiem jest wydłużenie czasu krwawienia.
Animal models have shown that nitric oxide may interact with haemostasis, resulting in an increased bleeding time.
PolishZachodzić mogą także interakcje farmakokinetyczne (patrz także punkt 4. 5), w takim przypadku może okazać się konieczne indywidualne dostosowanie dawkowania.
Pharmacokinetic interactions may also be present (see also section 4.5) and dosage adjustments may be necessary.
PolishNajwiększe różnice są w klasach niższych, ale nawet w najwyższych wydaje się zachodzić pewna korzyść ze społecznej równości.
The biggest differences are at the bottom of society. ~~~ But even at the top, there seems to be a small benefit to being in a more equal society.
PolishJeśli wystąpią objawy niewydolności serca (tzn. nieprawidłowego pompowania krwi przez serce), może zachodzić konieczność odstawienia produktu Herceptin.
If you develop any signs of heart failure (i. e., inadequate pumping of blood by the heart), you may have to stop Herceptin.