"zabrać głos" - angielskie tłumaczenie

PL

"zabrać głos" po angielsku

PL zabrać głos
volume_up
{czasownik}

Pragnę osobiście zabrać głos w tej sprawie.
. - Madam President, I will speak in a personal capacity on this matter.
Chyba między innymi dlatego tak niewielu posłów zamierza zabrać głos.
That must be one of the reasons why so few Members are planning to speak.
Rzadko pojawiają się okoliczności, w których należy natychmiast zabrać głos.
There are rare occasions when one needs to speak up immediately.
zabrać głos
Czy pani minister Malmström chciałaby zabrać głos przed podpisaniem aktów prawnych?
Would Minister Malmström like to take the floor before signing the legislative acts?
Będzie miał pan wtedy możliwość ponownie zabrać głos.
You will then have the opportunity to take the floor again.
Panie Pośle Vigenin, jeżeli chce Pan zabrać głos, to dam Panu szansę powiedzenia kilku słów.
Mr Vigenin, if you care to take the floor, I will allow you to do so briefly.

Synonimy (polski) dla "zabrać głos":

zabrać głos

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "zabrać głos"

zabrać czasownik
głos rzeczownik
głosić czasownik

Przykłady użycia - "zabrać głos" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishEuropejski Portal Młodzieżowy > Działalność obywatelska > Gdzie zabrać głos
European Youth Portal > Active citizenship > Where to have your say
PolishZamierzam zabrać głos w sprawie odnowionej agendy społecznej.
(ES) Madam President, I am going to talk about the renewed social agenda.
PolishPodczas debaty poruszono niektóre szczegółowe kwestie, na temat których chciałbym zabrać głos.
Some specific questions were raised in the debate, which I would like to answer.
PolishZ tego też względu mógł pan zabrać głos, nie ma tutaj mowy o żadnych przywilejach.
That is why you took the floor, so there are no privileges at all.
PolishDlatego bardzo się cieszę, że mam okazję zabrać głos w debacie.
I am therefore very pleased to be given the chance to contribute to this debate.
PolishChciałbym, żeby starczyło czasu na to, by każdy mógł zabrać głos, lecz niestety nie starczy.
I wish there was the time for me to give everyone the floor, but I cannot.
PolishCieszę się, że w naszej dzisiejszej dyskusji mogę zabrać głos jako ostatnia.
Mr President, I am pleased that I get to have the last word in this debate today.
PolishZgodnie z regulaminem pan poseł Brons miał teraz zabrać głos.
Pursuant to the Rules of Procedure, Mr Burns was going to be given the floor now.
PolishChcę zabrać głos w tej samej sprawie, w odniesieniu do swobody głosowania.
Madam President, this is on the same issue in relation to the free vote.
PolishJak już mówiłem, miałem zamiar zabrać głos i sygnalizowałem swoją prośbę.
As I said, this was my intention, and I signalled this request.
PolishTen sam poseł miał śmiałość zabrać głos w tej Izbie i mówić o prawdzie oraz szczerości.
The same Member had the audacity to stand up in this House today and talk about truth and honesty.
PolishMam zatem przyjemność zabrać w tej sprawie głos w imieniu Komisji.
On its behalf, therefore, I am delighted to make this presentation.
PolishPoinformował pan Izbę, że głos pragnie zabrać 19 posłów.
Just now you told the House that 19 Members had sought to make speeches.
PolishZgłaszając własne petycje europejscy obywatele mogą zabrać głos, a także rozliczyć swój rząd.
Through petitions European citizens can raise their voice, can hold their government accountable.
PolishChciałbym zabrać głos w kwestii formalnej.
(DE) Mr President, I would like to raise a point of order.
PolishChciałbym zabrać głos w kwestii formalnej.
(DE) Mr President, I would like to raise a point of order.
PolishPozwólmy zatem zabrać głos następnemu posłowi, a następnie przejdźmy do zadawania pytań z sali.
We shall therefore move on to the next speaker and then continue with the 'catch-the-eye' procedure.
PolishPokazuje pani, że chce pani jeszcze raz zabrać głos.
Mrs Morvai, you indicated you wanted the floor again.
PolishJeżeli dotrze na miejsce, będzie mógł zabrać głos pod koniec debaty.
If he arrives, he may be given the floor at the end.
PolishChciałbym zabrać głos przede wszystkim w sprawie ust. 29 projektu, nad którym będziemy głosowali w środę.
I want to talk, in particular, about paragraph 29 of the motion on which we will vote on Wednesday.