"zabrać głos" - angielskie tłumaczenie

PL

"zabrać głos" po angielsku

PL zabrać głos
volume_up
{czasownik}

Pragnę osobiście zabrać głos w tej sprawie.
. - Madam President, I will speak in a personal capacity on this matter.
Chyba między innymi dlatego tak niewielu posłów zamierza zabrać głos.
That must be one of the reasons why so few Members are planning to speak.
Rzadko pojawiają się okoliczności, w których należy natychmiast zabrać głos.
There are rare occasions when one needs to speak up immediately.
zabrać głos
Czy pani minister Malmström chciałaby zabrać głos przed podpisaniem aktów prawnych?
Would Minister Malmström like to take the floor before signing the legislative acts?
Będzie miał pan wtedy możliwość ponownie zabrać głos.
You will then have the opportunity to take the floor again.
Panie Pośle Vigenin, jeżeli chce Pan zabrać głos, to dam Panu szansę powiedzenia kilku słów.
Mr Vigenin, if you care to take the floor, I will allow you to do so briefly.

Synonimy (polski) dla "zabrać głos":

zabrać głos

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "zabrać głos"

zabrać czasownik
głos rzeczownik
głosić czasownik

Przykłady użycia - "zabrać głos" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishZłożyłem wniosek na piśmie i w czasie całej debaty dawałem znać, że chcę zabrać głos.
I put it in writing and I indicated throughout the debate that I wanted to speak.
PolishI zwracałam na to uwagę, próbowałam zabrać głos, ale nie byłam dopuszczona.
I realised this and tried to ask for the floor but was not permitted to speak.
PolishCzy pani minister Malmström chciałaby zabrać głos przed podpisaniem aktów prawnych?
Would Minister Malmström like to take the floor before signing the legislative acts?
PolishEuropejski Portal Młodzieżowy > Działalność obywatelska > Gdzie zabrać głos
European Youth Portal > Active citizenship > Where to have your say
PolishZanim rozpoczniemy głosowanie, poseł Schulz chciałby zabrać głos w kwestii formalnej.
Before starting the votes, Mr Schulz has asked to speak on a point of order.
PolishPadła tu propozycja zbudowania muru, dlatego też zdecydowałam się zabrać głos.
A proposal was made to erect a wall, which is why I have chosen to speak.
PolishPragnę osobiście zabrać głos w tej sprawie.
author. - Madam President, I will speak in a personal capacity on this matter.
PolishZamierzam zabrać głos w sprawie odnowionej agendy społecznej.
(ES) Madam President, I am going to talk about the renewed social agenda.
PolishPodczas debaty poruszono niektóre szczegółowe kwestie, na temat których chciałbym zabrać głos.
Some specific questions were raised in the debate, which I would like to answer.
PolishPróbowałem zabrać głos kilkanaście razy, złożyłem także wniosek, mimo to zostałem zignorowany.
I tried to speak dozens of times, and also handed in my request, but was ignored.
PolishPanie Pośle Vigenin, jeżeli chce Pan zabrać głos, to dam Panu szansę powiedzenia kilku słów.
Mr Vigenin, if you care to take the floor, I will allow you to do so briefly.
PolishChciałabym zabrać głos przede wszystkim w sprawie wykorzystania środków z aukcji.
I would like to speak mainly about the use of funds from auctions.
PolishZ tego też względu mógł pan zabrać głos, nie ma tutaj mowy o żadnych przywilejach.
That is why you took the floor, so there are no privileges at all.
PolishCzy któryś z przewodniczących grup chciałby jeszcze zabrać głos?
Ladies and gentlemen, are there any other group chairmen or women here who would like to speak?
PolishNa liście znalazło się 21 nazwisk, ale tylko 14 z Państwa mogło zabrać głos.
Colleagues, we had 21 names on the list but only 14 of you could take the floor.
PolishDlatego bardzo się cieszę, że mam okazję zabrać głos w debacie.
I am therefore very pleased to be given the chance to contribute to this debate.
Polish- (RO) Chciałbym zabrać głos jako sprawozdawca tego Parlamentu do spraw Islandii.
(RO) I would like to take the floor in my capacity as rapporteur of this Parliament for Iceland.
PolishChyba między innymi dlatego tak niewielu posłów zamierza zabrać głos.
That must be one of the reasons why so few Members are planning to speak.
PolishChciałbym, żeby starczyło czasu na to, by każdy mógł zabrać głos, lecz niestety nie starczy.
I wish there was the time for me to give everyone the floor, but I cannot.
PolishW końcu, chciałabym zabrać głos w imieniu społeczności, która nie może sama tego tutaj zrobić.
Finally, I should like to speak up for a community that cannot do so here for itself.