"za mały" - angielskie tłumaczenie

PL

"za mały" po angielsku

volume_up
za mały {przym. m.}
PL

za mały {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
za mały (też: ciasny)
volume_up
dinkey {przym.} [Amer.] [pej.] (room, house)
za mały (też: ciasny)
volume_up
dinky {przym.} [Amer.] [pej.] (room, house)

Przykłady użycia - "za mały" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishI łapał mnie za mały palec, bo chciał odwiedzać kogoś każdego dnia.
And he would grab my pinkie, because what he wanted to do every day is he wanted to go visit.
PolishJest on o wiele za mały, dlatego apeluję o znalezienie na te stanowiska kobiet o odpowiednich kwalifikacjach.
It is far too low for my liking and I call for qualified women to be found for these positions.
PolishUnia Europejska jest słaba, gdyż ma za mały budżet, za mało pieniędzy na konkretne działania.
The European Union is weak because its budget is too small, and it does not have enough money for specific measures.
PolishNa szczęście uczyniono postęp, ale jak dotychczas za mały, aby zapewnić korzystne poświadczenie wiarygodności.
Fortunately, progress is being made here but, up to now, too little to ensure a favourable Statement of Assurance.
PolishNie wymądrzasz się za bardzo, mały Kubusiu Puchatku?
PolishZamiast tego, należy się skupić na holowaniu nóg za tułowiem, jak mały samochód za dużym na autostradzie.
So what you want to focus on instead is allowing your lower body to draft behind your upper body, much like a small car behind a big car on the highway.
PolishPrzecież jest za mały, otwór.
PolishJednakże jest on nadal za mały, jeśli mamy rozpocząć nową epokę w naszych stosunkach, a także, jeśli mamy potwierdzić zawieszenie sankcji.
However, we still need more progress if we are to begin a new era in our relationship and if we are also to confirm the suspension.
PolishWielu ludzi w ogóle nie umie rysować i dołuje ich ludzik z patykami za kończyny, ten mały potworek, którego stworzyli.
And the problem is that a lot of people suck at drawing, and they get bummed out at this, sort of, you know, stick figure, awful little thing that they created.
PolishZakładam je na palec, uruchamiam i za jakieś 20 sekund mały ekran pokaże stężenie hemoglobiny wartość saturacji tlenem oraz tętno.
I put it on my finger, switch it on, and in about 20 seconds it'll give me, on the little screen here, a value of hemoglobin, oxygen saturation and heart rate.
PolishPrzyjęty przezeń budżet jest za mały: +2,91 %, czyli zdecydowanie mniej niż w pierwszym czytaniu (+6 %) oraz pierwotnym wniosku Komisji (+5,8 %).
The budget that it adopted is too small: +2.91%, which falls far short of its first reading (+6%) and of the Commission's initial proposal (+5.8%).
PolishW tej chwili kładzie się o wiele za mały nacisk na fakt, że działania na rzecz ochrony środowiska i świata przyrody mogą również tworzyć i chronić miejsca pracy.
At the moment, far too little emphasis is being put on the fact that measures to protect the environment and the natural world can also create and safeguard jobs.
PolishZauważcie, że płaszcz, który niosła jest za mały dla dziecka, z którym przyszła. ~~~ A więc zaczęła podróż z dwójką dzieci, ale po drodze zostawiła jedno z nich.
You notice that the coat she's carrying is too small for the child who is with her, and therefore, she started out the journey with two children, but dropped one off along the way.

Synonimy (polski) dla "za mały":

za mały

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "za mały"

za przyimek
za przysłówek
English
za spójnik
za
mały przymiotnik
mały rzeczownik
English