"za jakiś czas" - angielskie tłumaczenie

PL

"za jakiś czas" po angielsku

EN
PL

za jakiś czas

volume_up
Naturalnie mam nadzieję, że za jakiś czas oznakowanie CE zostanie zastąpione mikroczipem.
Naturally, I hope that in time, the CE mark can be replaced by microchips.
Możecie ignorować rynki, jeśli chcecie, ale za jakiś czas rynki nie zignorują was.
You can ignore the markets if you want to, but in time the markets will not ignore you.
. ~~~ Za jakiś czas nawiążą znajomości.
We move people from Stage One to Stage Two by getting them in a new tribe and then, over time, getting them connected.

Przykłady użycia - "za jakiś czas" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishZa jakiś czas automatycznie uaktualnimy starsze prezentacje do nowej wersji.
Eventually, we’ll automatically upgrade older presentations to the new version.
PolishMożecie ignorować rynki, jeśli chcecie, ale za jakiś czas rynki nie zignorują was.
You can ignore the markets if you want to, but in time the markets will not ignore you.
PolishNaturalnie mam nadzieję, że za jakiś czas oznakowanie CE zostanie zastąpione mikroczipem.
Naturally, I hope that in time, the CE mark can be replaced by microchips.
PolishJak już stwierdził pan poseł Lyon, za jakiś czas przyjdzie nam zmierzyć się z tym problemem.
As Mr Lyon has already stated, this is a problem facing us down the line.
PolishZa jakiś czas okaże się, jakie inne działania zostały podjęte.
In the long term, however, it remains to be seen which other measures are adopted in this respect.
PolishSpróbuj za jakiś czas.Obraz będzie wkrótce ponownie dostępny.
Polish. ~~~ Za jakiś czas nawiążą znajomości.
We move people from Stage One to Stage Two by getting them in a new tribe and then, over time, getting them connected.
PolishZgadzam się, że dzięki mierzeniu stopy zatrudnienia będziemy mogli za jakiś czas ocenić efektywność naszej obecnej reakcji.
I agree that it is by measuring employment that we can some time from now assess how effective our response has been.
PolishMogę sobie doskonale wyobrazić, że Komisja również będzie miała coś do powiedzenia w tej sprawie w chwili, kiedy pan Dimas zabierze za jakiś czas głos.
I can well imagine that the Commission will also have something to say about this when you, Mr Dimas, are able to speak again in a little while.
PolishSprawozdanie przedstawione przez Richarda Corbetta i Íñigo Méndeza de Vigo stanowi przykład doskonałej analizy i za jakiś czas zyska status dokumentu źródłowego.
The report by Richard Corbett and Íñigo Méndez de Vigo is an excellent analysis and in the long term it will become a source document.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "za jakiś czas"

jakiś zaimek
jakiś przymiotnik
czas rzeczownik
za przyimek
za przysłówek
English
za spójnik