"za ile?" - angielskie tłumaczenie

PL

"za ile?" po angielsku

volume_up
za ile? [przykład]
PL

za ile? [przykład]

volume_up
za ile?
Ktoś inny powiedział: "Za ile go wynajęliśmy?"
The other said, "How much did we hire him for?"

Przykłady użycia - "za ile?" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishWygląda to dość prosto, ale to był projekt, za ile - 0,:,5 mln dolarów?
It looks like a fairly simple thing, but this was a half a million dollar project?
PolishPani przewodnicząca, kilka szybkich pytań, o ile można, za pośrednictwem pani do pana komisarza.
Madam President, a few quick questions, if I may, through you to the Commissioner.
PolishWynik głosowania wynosi zero, więc nie wiadomo, ile osób głosowało za, a ile przeciw.
We are only getting a zero for the result of the vote, so we cannot see how many people voted for or against.
PolishChcemy zapewnienia ochrony, ale chcemy również, żeby konsumenci wiedzieli, ile i za co płacą.
We want security to be in place; however, we also want consumers to know how much they are paying for what.
PolishIle płacilibyśmy za żywność w takiej sytuacji finansowej?
What would we be paying for food in that financial climate?
PolishNie zagłosuję jednak za dalszym rozszerzeniem, o ile unijny budżet nie zostanie odpowiednio zwiększony.
However, I will not vote for further membership unless the budget of the Union is substantially increased.
PolishCzy rzeczywiście zechce ją teraz oddać na rzecz UE, niezależnie od tego, ile za to otrzyma srebrników?
Does it really wish to surrender its independence to the EU, however much it might receive in pieces of silver?
Polish~~~ Ile wyjdzie za wywiezienie astronautki na orbitę?
If you go to one of Vijay's micro-power sources, and they sell it to you for seven cents a kilowatt hour -- anybody here fast in math?
PolishKtoś inny powiedział: "Za ile go wynajęliśmy?"
PolishJeśli ja zarobię 40, ile ty za to weźmiesz.
PolishNie obchodziło go za bardzo, ile w tym kraju jest pieniędzy.
PolishIle chcesz za pozbycie się tego gościa?
PolishIle za wyrwanie tego, który tak boli?
PolishPierwsza to bitwa o zasadę: kto powinien płacić za korzystanie z infrastruktury i dokładnie ile powinien za to płacić.
The first is a fight about principle - who should pay for the use of infrastructures and what specifically they should pay for.
PolishA ile oni za to zapłacą?
PolishTedy Jonasz począł chodzić po mieście, ile mógł za jeden dzień ujść, i wołał mówiąc: Po czterdziestu dniach Niniwe będzie wywrócone.
And Jonah began to enter into the city a day's journey, and he cried, and said, Yet forty days, and Nineveh shall be overthrown.
PolishPierwsze z nich to działanie ukierunkowane na przejrzystość i polegające na informowaniu obywateli wyjeżdżających za granicę, ile będzie ich kosztować roaming.
The first is a transparency measure to inform citizens crossing a border what data roaming will cost.
PolishA za ile odpadną?"
PolishIle za poniechanie prób?
PolishMożemy przyjąć dowolną liczbę sprawozdań i rezolucji oraz przeznaczyć tyle pieniędzy, ile uznamy za stosowne, ale to wcale nie zmieni rzeczywistej sytuacji.
We can adopt as many reports and resolutions and give as much money as we like, but this will not change the situation on the ground one bit.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "za ile?"

ile zaimek
ile
English
za przyimek
za przysłówek
English
za spójnik
za
za mały przymiotnik
o ile spójnik
za chwilę przysłówek
za pomocą przyimek
English
za wiele przysłówek
English