"za dużo" - angielskie tłumaczenie

PL

"za dużo" po angielsku

volume_up
za dużo {przysł.}

PL za dużo
volume_up
{przysłówek}

za dużo (też: za wiele, zbytnio, zbyt dużo)
volume_up
too much {przysł.}
(Laughter) So, but here, and -- is the camera getting too much?
Uważam, że obecnie zwykły konsument w Europie otrzymuje o wiele za dużo informacji.
I think that now there is far too much information for an ordinary consumer in Europe.
Prostym faktem jest, że wykorzystujemy na naszej planecie za dużo.
The simple fact of the matter is that we use too much on our planet.

Synonimy (polski) dla "za dużo":

za dużo

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "za dużo"

za przysłówek
English
za przyimek
za spójnik
za
dużo przysłówek

Przykłady użycia - "za dużo" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishJeśli jest za dużo uranu, potasu czy toru, też prawdopodobnie nie ma życia.
Because can you imagine everything boiling? ~~~ It's too much energy on a planet.
PolishJeszcze większym problemem są fundusze strukturalne: 12% to oczywiście o wiele za dużo.
An even greater problem is the Structural Funds; 12% is of course far too high.
PolishKażdego roku na drogach Europy ginie 40 000 osób; to jest o 40 000 za dużo.
Every year 40 000 people die on the roads of Europe; that is 40 000 too many.
Polishzaburzenia czynności tarczycy (jest wytwarzane zbyt dużo lub za mało hormonu),
disturbance in the functioning of the thyroid gland (too much or too little hormone is
PolishUważam, że obecnie zwykły konsument w Europie otrzymuje o wiele za dużo informacji.
I think that now there is far too much information for an ordinary consumer in Europe.
Polishnieprawidłowe funkcjonowanie tarczycy (która wytwarza zbyt dużo lub za mało hormonu),
the thyroid gland does not work properly (too much or too little hormone is produced),
PolishNie mają wystarczającej ilości wody przez większość dni i za dużo do złapania kiedy pada.
They have not enough water on most days and too much to handle when it rains.
PolishJeśli zrobimy za dużo wyjątków, damy przewoźnikom możliwość obchodzenia przepisów.
If we make too many exceptions, we give operators the opportunity to circumvent the rules.
PolishRakiety często wymykają się spod kontroli -- za dużo materiału pędnego.
Rockets often spiral out of control if you put too much propellant in them.
PolishJednej nocy wypił trochę za dużo i obrabował taksówkarza -- ukradł $50.
One night, he drank a little too much, and he robbed a cab driver -- stole 50 dollars.
PolishZastanówmy się, daje to 7000 języków, z czego 350 to główne języki -- trochę za dużo roboty.
Let's see, that's about 7,000 languages, 350 major languages -- a lot of work there.
PolishRada nie zgadza się, ale myślę że jest to dla niej o jedno ustępstwo za dużo.
The Council disagrees, but I think this is one concession too many.
PolishW rezultacie opracowano zespół przepisów, które stwarzają o wiele za dużo formalności.
The result is a set of provisions that create far too much red tape.
PolishJest wiele sprytnych sposobów tego typu, które jednak nie dają za dużo dobrego.
Now, there's all sorts of gimmicky solutions like that one, but they don't really add up to much.
Polish. ~~~ Lecz wydaje się, że ludzie nie chcą za dużo słyszeć.
But it seems like people don't want to hear so much, or listen, or try to have an exchange.
PolishMartwi mnie, że obecnie w polityce, w różnych rozwiązaniach jest za dużo abstrakcji.
And one of my big concerns with a lot of policy things today is things are getting too abstract.
PolishMoim zdaniem w odniesieniu do tego czeskiego intryganta, nasza reakcja to o jeden krok za dużo.
In my opinion, that would be one step too far in relation to this Czech troublemaker.
PolishPonad dziesięć lat debat toczonych między instytucjami to naprawdę za dużo.
More than ten years of debates among the institutions are enough.
Polish. ~~~ Czy kamera nie widzi za dużo?
(Laughter) So, but here, and -- is the camera getting too much?
PolishW Unii Europejskiej jedno na pięcioro dzieci żyje obecnie na skraju ubóstwa - to o wiele za dużo.
One in five children lives on the brink of poverty in the EU - that is one too many.