"za demokracją" - angielskie tłumaczenie

PL

"za demokracją" po angielsku

PL

za demokracją {przymiotnik}

volume_up
za demokracją (też: prodemokratyczny)

Przykłady użycia - "za demokracją" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishDemokracja za jaką cenę, panie Sarkozy? 21 lipca wybiera się pan do Dublina.
What price democracy, Mr Sarkozy? You are going to Dublin on 21 July.
PolishW ten sposób będę głosować za demokracją oraz gospodarką oferującą możliwości dla każdego.
In so doing, I will vote for democracy and an economy with opportunities for everyone.
PolishUnia Europejska opowiada się za demokracją i rządami prawa.
The European Union stands for democracy and the rule of law.
PolishGłosowali oni za wolnością, demokracją i zdrowym rozsądkiem.
They voted for freedom, democracy and common sense.
PolishUE opowiada się za demokracją, rządami prawa, prawami człowieka i prawami podstawowymi.
Mr President, democracy, the rule of law, human rights and fundamental freedoms are what the EU stands for.
PolishA jeśli zagranica opowie się otwarcie za demokracją, czy nie będzie to postrzegane jako ingerencja lub coś niewłaściwego?
If foreign countries do speak out for democracy, is that seen as interference and inappropriate?
PolishKażdy, kto usłyszał pańskie przemówienie, wie, że prezydent Arias i Kostaryka opowiadają się za wolnością i demokracją.
Anyone who has heard your speech knows that President Arias and Costa Rica stand for freedom and democracy.
PolishW 2009 roku zgodziliśmy się, że UE na forum międzynarodowym będzie opowiadać się za demokracją i rządami uczestniczącymi.
Back in 2009, we agreed that the EU would support democracy and participatory governance in its foreign relations.
PolishKtóra rzeczywista demokracja uznałaby za normalne wprowadzenie w życie tekstu, który obywatele odrzucili w referendum?
What genuine democracy could think it normal to bring into force a text that the people have rejected in a referendum?
PolishTaka postawa totalnie przekreśliłaby wiarygodność Europy jako obszaru, który oręduje za prawami człowieka i demokracją.
Such an attitude would completely destroy the credibility of Europe's pretensions with regard to human rights and democracy.
PolishUważam, że wielu młodych ludzi mieszkających w tych krajach tęskni za demokracją, unowocześnieniem i wolnością.
(DE) Mr President, I believe that many of the young people who live in these countries long for democracy, modernisation and freedom.
PolishCzy dla ludzi w terenie brak otwartego opowiedzenia się za demokracją ze strony zagranicy nie będzie oznaczał raczej wzmacniania ekstremizmu niż jego powstrzymywania?
To the people on the ground, if foreign countries fail to speak out for democracy, does that not help extremism, rather than hinder it?
PolishW ten sposób możemy pokazać, że jesteśmy tam po to, by służyć pomocną dłonią tym, którzy opowiadają się za demokracją oraz by wykazać, że demokracja jest zwiastunem sukcesu.
In this way we can show that we are there to lend a helping hand to those who opt for democracy - and demonstrate that democracy is the precursor to success.
PolishNasz nacisk na administrację pakistańską jest całkiem uprawniony i spodziewam się podobnej reakcji ze strony wszystkich sił opowiadających się za wolnością i demokracją na całym świecie.
Our pressure on the Pakistani administration is quite legitimate and I expect a similar response from all free and democratic forces around the world.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "za demokracją"

za przyimek
za przysłówek
English
za spójnik
za
za mały przymiotnik
za chwilę przysłówek
za pomocą przyimek
English
za pomocą
English
za wiele przysłówek
English
za to przysłówek
English
za pośrednictwem przyimek
English
za kogoś przysłówek
za późno przysłówek
English