"za długi" - angielskie tłumaczenie

PL

"za długi" po angielsku

PL

za długi {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
za długi

Przykłady użycia - "za długi" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishNie bywaj między tymi, którzy ręczą; ani między rękojmiami za długi;
Be thou not one of them that strike hands, [Or] of them that are sureties for debts.
PolishNie zagram dzisiaj swojego utworu, jest gotowy, ale za długi.
I'm not going to play my own composition today because, although I did finish it, it's way too long.
PolishWydaje mi się, że wykaz inicjatyw Komisji jest długi, w istocie nawet prawie za długi.
It seems to me that the list of initiatives coming from the Commission is a long one, in fact it is almost too long.
PolishJeszcze jedna uwaga na zakończenie: Uważam 24-miesięczny okres transpozycji dla tej dyrektywy za nadmiernie długi.
Just one final mention: I consider the 24-month transposition period for this directive to be excessive.
PolishJeden kraj nie odpowiada za długi innych.
PolishPodczas debat byłam krytykowana za zbyt długi tekst, który z roku na rok wydaje się coraz dłuższy.
One more point: during the debates, I was criticised for the length of the text which, it seems, gets longer every year.
PolishJest to okres zdecydowanie za długi.
The second issue is that notification of irregularities can take up to 39 months - more than three years.
PolishKonieczne jest ustalenie priorytetów: dokument ten jest już i tak za długi, więc trzeba dokonywać wyborów, a niektóre tematy odrzucać.
The report must prioritise; it is already too long and prioritising means choosing, selecting and, at times, discarding.
PolishTeraz uchwaliliśmy prawo, które wejdzie w życie od 2013 roku i zgodnie z którym będziemy już zawsze wzajemnie odpowiadać za swoje długi.
Now we have, with effect from 2013, an established act to the effect that we are to be responsible for one another's debts for ever more.
PolishParlament ten powinien świecić przykładem warunków pracy, a tak naprawdę pozostaje beznadziejnie w tyle za tym, co przez długi czas było normalnym standardem.
This Parliament should set an example with working conditions, but it is hopelessly behind what have long been perfectly normal standards.
PolishJeżeli spojrzymy na różnicę między kosztem produktu a ceną, którą płaci konsument, możemy zobaczyć, że i konsumenci i producenci płacą za bardzo długi łańcuch dostaw.
If we look at the difference between the cost of the product and what consumers are charged, we can see that consumers and producers are paying for a very long supply chain.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "za długi"

długi przymiotnik
długi rzeczownik
za przyimek
za przysłówek
English
za spójnik
za
za mały przymiotnik
za chwilę przysłówek
za pomocą przyimek
English