PL załatwione
volume_up
[przykład]

załatwione
volume_up
done [przykł.]
A w najbliższej przyszłości te sprawy muszą zostać załatwione w imieniu małych i średnich przedsiębiorstw.
And in the immediate future these things must be done on behalf of small and medium-sized enterprises.

Przykłady użycia - "załatwione" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishGłos myśliwego ponownie odzywa się w słuchawce: -- Załatwione, co teraz?
The guy's voice comes back on the line, "Okay, now what?"
PolishNie możemy od ręki przesłać 1,2 miliarda euro na rachunek i oczekiwać, że wszystko zostanie załatwione.
You cannot just immediately send EUR 1.2 billion to an account and expect that everything will be sorted out.
PolishW kontekście europejskiego rynku wewnętrznego jest to coś, co powinno być załatwione w minionym wieku.
In the context of the European internal market, this is something that should have been resolved last century.
PolishDobrze, skoro to już załatwione, Co jeszcze?
PolishJest to oczywiście sprzeczne z naszymi zasadami, ale sądzę, iż w tym wypadku powinniśmy rzeczywiście postąpić w ten sposób, więc zostanie to załatwione.
It is, of course, against our rules, but I think this time we should do it, so it will be organised.
PolishWszystko załatwione.
PolishTo zostało załatwione.
PolishNie jest to zbyt trudne, nie możemy po prostu się poddawać: sprawy muszą być załatwione w taki sposób, aby obywatele mieli możliwość korzystania z drogi prawnej.
This is not too difficult and we cannot just give up: matters should be dealt with so as to guarantee citizen's access to justice.
PolishJest to niemożliwe i od razu na wstępie musimy wyraźnie powiedzieć: wymaga zmiany traktatów i nie może zostać załatwione w drodze ogólnospołecznej inicjatywy.
Well, this is impossible and we must say so from the start; it calls for reform in the treaties and cannot be dealt with by the popular initiative.
PolishKwestie dotyczące ogólnej przyszłej procedury zostały załatwione w zeszłym miesiącu podczas negocjacji w sprawie mianowania przewodniczących tych organów.
Issues concerning the overall procedure for the future were dealt with last month in the negotiations surrounding the appointment of the Chairs of the authorities.
PolishNależy przyjąć z zadowoleniem fakt, że zaostrzono kontrole wewnętrzne, ale moim zdaniem nie można tworzyć wrażenia, że wszystko już załatwione.
It is to be welcomed that internal controls have been further tightened, but giving the vague impression that things are being covered up is unacceptable in my eyes, as it is not true.
PolishJednak poprawki autorstwa Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawierają również sformułowania regulujące sprawy, które naszym zdaniem powinny zostać załatwione na poziomie administracyjnym.
However, the Committee on Agriculture and Rural Development's amendments also contain wordings that we believe should be dealt with at an administrative level.
PolishDobrze, że we właściwych instytucjach odbywa się także dyskusja, mająca na celu zapewnienie, że wszystko jest gotowe i może zostać załatwione w sposób formalnie całkowicie poprawny.
It is good that a discussion is also under way in the respective institutions to ensure that everything is ready and can be handled in a formally absolutely correct way.