"z wiekiem" - angielskie tłumaczenie

PL

"z wiekiem" po angielsku

PL

z wiekiem

volume_up
pacjentów z wysiękowym (mokrym) zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem (AMD –
patients with exudative (wet) age-related macular degeneration (AMD) with predominantly
U pacjentów poniżej 18 lat objętość dystrybucji i klirens wzrastają z wiekiem.
In patients under age 18, volume of distribution and clearance increase with increasing age.
Okres połowicznej eliminacji cyprofloksacyny nie zmienia się z wiekiem.
The elimination half-life of ciprofloxacin does not change with age.

Przykłady użycia - "z wiekiem" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishAle z wiekiem jestem coraz bardziej wyczulony na to co oznacza słowo "sukces".
But as I get older, I'm also very nuanced about what that word "success" might mean.
Polishpacjentów z wysiękowym (mokrym) zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem (AMD –
patients with exudative (wet) age-related macular degeneration (AMD) with predominantly
PolishOkres półtrwania w fazie eliminacji cyprofloksacyny nie zmienia się z wiekiem.
The elimination half-life of ciprofloxacin does not change with age.
PolishU pacjentów poniżej 18 lat objętość dystrybucji i klirens wzrastają z wiekiem.
In patients under age 18, volume of distribution and clearance increase with increasing age.
PolishWięc kolejnym pytaniem będzie: Czy są choroby powiązane z wiekiem?
So the next question, of course, is: Is there any effect on age-related disease?
PolishOkres połowicznej eliminacji cyprofloksacyny nie zmienia się z wiekiem.
The elimination half-life of ciprofloxacin does not change with age.
PolishTaka sytuacja ma miejsce w pewnych chorobach np. zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem (AMD).
This happens in diseases such as age-related macular degeneration (AMD).
PolishWśród populacji dzieci pokrycie to zmniejsza się wraz z wiekiem.
The vaccine serotype coverage in the paediatric population decreases with increasing age.
PolishA im dłużej żyjemy, tym kosztowniejsze staje się leczenie pojawiających się z wiekiem chorób.
And the longer we live, the more expensive it is to take care of our diseases as we get older.
Polishz wiekiem (20 % wzrost wieku chorego powodował 15 % wzrost AUC dla FBAL).
The AUC of FBAL increased with age (20 % increase in age results in a 15 % increase in the AUC of FBAL).
PolishTen związany z wiekiem efekt nie jest znaczący klinicznie i nie ma konieczności zmiany dawkowania leku.
This effect of age is not clinically significant and does not warrant a dose adjustment.
PolishTu pojawia się problem związany z dziećmi i wiekiem, w którym można pobierać od nich odciski palców.
This raises the issue of children, and the age at which children's fingerprints can be taken.
PolishNależy stosować minimalną skuteczną dawkę; wymagana dawka może ulegać zmniejszeniu wraz z wiekiem.
The minimum effective dose should be used, and dose requirements may decline with increasing age.
PolishProces ten zmienia się z wiekiem kolonii w następujący sposób.
This process changes with colony age, and it changes like this.
PolishRyzyko krwawienia wewnątrzczaszkowego, w tym krwawienia zakończonego zgonem, zwiększa się z wiekiem.
The risk of intracranial bleeding and fatal intracranial bleeding increases with increasing age.
PolishLek Macugen jest stosowany w leczeniu wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD).
Macugen is used for the treatment of the wet form of age-related macular degeneration (AMD).
PolishU dorosłych pacjentów nie zaobserwowano różnic we właściwościach farmakokinetycznych związanych z wiekiem lub płcią.
No age or gender related pharmacokinetic differences have been observed in adult patients.
PolishDane wskazują, że nie ma konieczności zmiany dawkowania preparatu PegIntron w związku z zaawansowanym wiekiem pacjenta.
The data suggest that no alteration in PegIntron dosage is necessary based on advancing age.
PolishA oto kolejna zabawna czynność, o której zapominamy z wiekiem i musimy się uczyć od nowa.
So again, this is another one of those playful activities that, as we get older, we tend to forget and we have to relearn.
PolishKlirens pregabaliny zmniejsza się wraz z wiekiem.
Pregabalin clearance tends to decrease with increasing age.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "z wiekiem"

z przyimek
z
English
z wyjątkiem spójnik
English
z tym że spójnik
English
z tym, że spójnik
English
z roztargnieniem przysłówek
English
z uwagi na przyimek
English
z prawdziwego zdarzenia przymiotnik
English
z taśmy przymiotnik
English
z wściekłością przysłówek
English
z zapałem przysłówek
English
z dużymi kawałkami owoców przymiotnik
English
z temperamentem przymiotnik