"z wdzięcznością" - angielskie tłumaczenie

PL

"z wdzięcznością" po angielsku

PL

z wdzięcznością {przysłówek}

volume_up
z wdzięcznością (też: na szczęście, szczęśliwie, z ulgą)

Przykłady użycia - "z wdzięcznością" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishAustriacy wciąż mówią z ogromną wdzięcznością o tym jak szybko otrzymali pomoc z UE.
The people of Austria are still talking, with considerable gratitude, about how quickly the EU helped them.
PolishChcemy uczcić pamięć Christiana de la Malène w tym duchu, z wdzięcznością.
On this note we wish to commemorate him in gratitude.
PolishTe instytucje z wdzięcznością przyjmują pieniądze i niepowstrzymywane kontynuują swoją działalność.
They gratefully accept the money and then carry on unimpeded.
PolishPomoc ta spotkała się z wdzięcznością, którą prezydent Ma wyraził wobec przewodniczącego Komisji, pana Barroso.
This help was received with gratitude which was acknowledged by President Ma to Commission President Barroso.
PolishBędziemy go wspominać z wdzięcznością.
PolishZdaję sobie sprawę z trudności tego zadania i z wdzięcznością przyjmuję i doceniam pracę wykonaną przez sprawozdawców.
(ES) Madam President, I understand the difficulty of the undertaking, and I acknowledge and commend the work done by the rapporteurs.
PolishW Bożej miłości mam schronienie, kiedy nie rozumiem czemu dzieje się coś złego, i czuję miłość Boga, kiedy patrzę z wdzięcznością na całe piękno, które mnie otacza."
I take shelter in God's love when I don't understand why tragedy hits, and I feel God's love when I look with gratitude at all the beauty I see."
PolishMy, Hiszpanie, zawdzięczamy Europie bardzo wiele i przyjmujemy ten projekt z ogromną wdzięcznością, którą chcę dziś jeszcze raz podkreślić przed Parlamentem Europejskim.
As Spaniards, we owe a great deal to Europe and we initially joined this project with a profound sense of gratitude which I want to reiterate today before the European Parliament.
PolishZ wdzięcznością i uznaniem przyjmuję włączenie do porządku obrad zagadnienia ochrony tradycyjnych mniejszości narodowych i etnicznych oraz imigrantów w Europie.
(HU) Mr President, I welcome with gratitude and appreciation the inclusion on the agenda of the protection of traditional national and ethnic minorities as well as of immigrants to Europe.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "z wdzięcznością"

z przyimek
z
English
z wyjątkiem spójnik
English
z tym że spójnik
English
z tym, że spójnik
English
z roztargnieniem przysłówek
English
z uwagi na przyimek
English
z prawdziwego zdarzenia przymiotnik
English
z taśmy przymiotnik
English
z wściekłością przysłówek
English
z zapałem przysłówek
English
z dużymi kawałkami owoców przymiotnik
English
z temperamentem przymiotnik