"z własnego doświadczenia" - angielskie tłumaczenie

PL

"z własnego doświadczenia" po angielsku

PL

z własnego doświadczenia [przykład]

volume_up
z własnego doświadczenia
I know this is the case from personal experience.

Przykłady użycia - "z własnego doświadczenia" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishZ własnego doświadczenia wiemy, że mieszkają tam grupy zepchnięte na margines społeczeństwa.
We know from our own experience that socially marginalised groups live here.
PolishNiemniej jednak wie Pan z własnego doświadczenia, że jest jeszcze bardzo długa droga do przebycia.
Nonetheless, you know from your own experience that there is still a very long way to go.
PolishMy, obywatele nowych państw członkowskich, zbyt dobrze znamy totalitaryzm z własnego doświadczenia.
We in the new Member States are all too familiar with totalitarianism.
PolishJako Austriaczka z własnego doświadczenia dobrze znam problemy stojące przed naszymi rolnikami.
As an Austrian, I am well aware of the problems facing our farmers from first-hand experience.
PolishMusimy dać naszym rolnikom uczciwą szansę i - jak wiem z własnego doświadczenia - tylko tego się domagają.
We must give our farmers a fair chance and, in my experience, that is all they want.
PolishZ własnego doświadczenia wiemy, czym są getto i slumsy.
Mr President, ladies and gentlemen, we know what ghettos and slums are like from our own experience.
PolishZ własnego doświadczenia wiem, że zasoby trzeba wykorzystać produktywnie.
So that's one of the reasons, from a personal experience, that I say let's channel these resources we get into something productive.
PolishPodam przykład z własnego doświadczenia.
I would like to give you an example from my own experience.
PolishWiem po prostu z własnego doświadczenia, że tego rodzaju sprawy bardzo często kończą się dyskusją o wymiarze krajowym.
I simply know from my own experience that this type of thing is very often dragged into the national debate.
PolishWiem to z własnego doświadczenia.
PolishWiem to z własnego doświadczenia.
PolishWracając do Egiptu: korzystając z własnego doświadczenia jako Rumuna, przewiduję, że prawdziwe trudności dopiero się zaczynają.
Coming back to Egypt, based on my own experiences as a Romanian, I would expect the real difficulties to be only just starting.
PolishZ własnego doświadczenia wiem, że rzadko sprawy toczą się na tyle szybko, abym mogła liczyć na rozwiązanie problemu w ciągu siedmiu tygodni.
My experience so far has been that things are rarely so speedy that I feel we can solve a problem within seven weeks.
PolishZ własnego doświadczenia Ute Engmann wie jednak, jak wiele nauczyła się dzięki szwedzkim filmom ze szwedzkimi podtytułami.
Referring to her own experience, she reports that she profited greatly by watching Swedish films with Swedish subtitles when learning the language.
Polishz własnego doświadczenia
PolishZ własnego doświadczenia w dziedzinie polityki wizowej wiem, że starania o zlokalizowanie przedstawicielstw państw członkowskich w jednym miejscu to syzyfowa praca.
My experience in the field of visa policy is that it is like pushing a boulder uphill trying to get Member States to co-locate.
PolishWiem z własnego doświadczenia, z czasów gdy sam pracowałem w Sekretariacie Generalnym Komisji, że dyrekcje generalne są niczym małe królestwa.
I know from my own experience, from the days when I myself was working for the Secretariat-General of the Commission, that Directorates-General are small kingdoms.
PolishWiem, jakie problemy stoją przed nami, z własnego doświadczenia jako świadka podejmowanych przez wykonawców prób wtłaczania brudnej wody pod ziemię w celu spełnienia wymogów UE.
My own experience of witnessing contractors' attempts to inject dirty water under the ground to satisfy EU rules tells me what problems lie ahead.
PolishZ własnego doświadczenia po kryzysie finansowym na Litwie mogę powiedzieć, że gdy bankierzy spędzili parę tygodni w więzieniu, szybko nauczyli się zarządzać bankami.
I can say from my own experience after the financial crisis in Lithuania that when bankers spend a couple of weeks in prison they very quickly understand how to manage banks.
PolishJako przedstawiciel Bułgarii, mogę stwierdzić z własnego doświadczenia, że Komisja jest bardzo wymagająca, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków, a jej działania na pewno odnoszą skutek.
Coming from Bulgaria, I can see at first hand that the Commission is extremely strict with regard to the expenditure of funds, and its actions definitely have an impact.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "z własnego doświadczenia"

doświadczenia rzeczownik
z przyimek
z
English
z własnego ogrodu przymiotnik
English
informacja z własnego doświadczenia rzeczownik
English