"z umiarem" - angielskie tłumaczenie

PL

"z umiarem" po angielsku

PL

z umiarem {przysłówek}

volume_up

Przykłady użycia - "z umiarem" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishPrezydencja doradziła wszystkim stronom działanie z umiarem.
The Presidency advised all parties to act with restraint.
PolishBadania naukowe wykazały, że wino spożywane z umiarem pomaga zapobiegać chorobom układu krążenia, rakowi i demencji.
Indeed, it is scientifically proven that wine consumed in moderation has a preventive effect against cardiovascular diseases, cancer and dementia.
PolishMamy coraz większą świadomość tego, że podstawowa filozofia dyrektywy, to znaczy "pracownicy powinni być chronieni, ale z umiarem”, jest zła.
Our awareness is growing, however, that the basic philosophy of the directive is wrong and that is: workers should be protected, but in moderation.
PolishUważam, że to rozsądny i racjonalny kierunek działań; Być może Izba ma nowe uprawnienia, lecz my musimy z nich korzystać z umiarem i odpowiedzialnie.
I believe that this is a sensible and rational course of action; the House may have new powers but we must exercise them in a measured and responsible way.
PolishOprócz tego wszystkie partie muszą zaakceptować decyzję Komisji Wyborczej, że wybory w dniu 18 lutego powinny odbyć się z godnością i umiarem.
In addition, all the parties must accept the decision of the Electoral Commission that the election of 18 February should be carried out with dignity and restraint.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "z umiarem"

z przyimek
z
English
z wyjątkiem spójnik
English
z tym że spójnik
English
z tym, że spójnik
English
z roztargnieniem przysłówek
English
z uwagi na przyimek
English
z prawdziwego zdarzenia przymiotnik
English
z taśmy przymiotnik
English
z wściekłością przysłówek
English
z zapałem przysłówek
English
z dużymi kawałkami owoców przymiotnik
English
z temperamentem przymiotnik