"z ulgą" - angielskie tłumaczenie

PL

"z ulgą" po angielsku

volume_up
z ulgą {przysł.}
PL

z ulgą {przysłówek}

volume_up

Przykłady użycia - "z ulgą" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishAle odetchnięcie z ulgą i powrót do złych nawyków byłyby poważnym błędem.
But to breathe a sigh of relief and slip back into bad habits would be a grave error.
PolishTo nie znaczy, że trzeba mieć doktorat z każdej dziedziny, co zapewne przyjmiecie z ulgą.
This doesn't mean having to get a Ph.D. in every single subject, you'll be relieved to hear.
PolishNa pewno z ulgą usłyszy pan, że nie przypominam sobie, żebyśmy się w czymkolwiek zgadzali.
You will be very relieved, no doubt, to hear that I cannot recall ever having agreed with you.
PolishSpędziliśmy tam 20 minut, kiedy z ulgą wyszliśmy ze sklepu.
So we had been there for 20 minutes; we were happy to exit the store.
PolishOdetchniemy z ulgą po ośmiu latach uwsteczniania się.
We will breathe a sigh of relief after eight years of going backwards.
PolishNie przesadzam jeśli powiem, że z ulgą przyjęliśmy zakończenie wszystkich przygotowań z dniem 1 grudnia.
I am not exaggerating when I say it was a relief when all preparations were finalised on 1 December.
PolishKiedy senator Obama został prezydentem Obamą, wszyscy odetchnęliśmy z ulgą.
on behalf of the ALDE Group. - Mr President, when Senator Obama became President Obama, we all heaved a sigh of relief.
PolishPrzedmiotowa dyrektywa zostanie, mam nadzieję, przyjęta jutro, co pozwoli wielu unijnym MŚP odetchnąć z ulgą.
A directive will, I hope, be adopted tomorrow which will enable a great many SMEs in the European Union to breathe a sigh of relief.
PolishPo pierwsze, jeśli chodzi o skutki obecnego kryzysu dla handlu, powinniśmy przyjąć z ulgą, że obroty w handlu światowym spadły jedynie o 10 %.
First, as regards the impact of the crisis on trade, we should be relieved that world trade only decreased by 10%.
PolishA studio odetchnęło z ulgą.
Polishodetchnąć z ulgą
PolishNasi krajowi regulatorzy odetchną z ulgą, gdyż odtąd ich jedynym zadaniem będzie utrzymywanie oświetlenia i ogrzewania naszych domów i biur w porze szczytowego zapotrzebowania.
Our national regulators will breathe easy as their only job as of now if to keep the lights on and our homes and offices heated at peak demand.
PolishZ ulgą przyjąłem informację, że wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zaprotestował przeciwko temu zakazowi.
I am relieved that US Vice-President, Joe Biden, has already protested about this ban, and I hope, Baroness Ashton, that you will do likewise.
PolishZauważają przy okazji - dodajmy z ulgą - że wprowadzenie tej regulacji nie zwiększy zapotrzebowania na środki finansowe związane z realizacją kwartalnych badań.
They have also noted, with some relief, that the introduction of this regulation will not mean that any additional finances are needed for quarterly data collection.
PolishMubarak zniknął ze sceny i wydaje się, że wszyscy odetchnęli z ulgą.
on behalf of the PPE Group. - (ES) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, Mr Mubarak has disappeared from the scene and everyone seems to have breathed a sigh of relief.
PolishPo obsesyjnym zapatrzeniu w nieprzebrane bogactwo i historię chińskiej kultury, z ulgą usłyszałam coś tak bardzo amerykańskiego i wspaniałego.
And after being totally and completely obsessed with the mammoth richness and history of Chinese culture, it was like this total relief to hear something so truly American and so truly awesome.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "z ulgą"

z przyimek
z
English
z wyjątkiem spójnik
English
z tym że spójnik
English
z tym, że spójnik
English
z roztargnieniem przysłówek
English
z uwagi na przyimek
English
z prawdziwego zdarzenia przymiotnik
English
z taśmy przymiotnik
English
z wściekłością przysłówek
English
z zapałem przysłówek
English
z dużymi kawałkami owoców przymiotnik
English
z temperamentem przymiotnik