"z tyłu" - angielskie tłumaczenie

PL

"z tyłu" po angielsku

volume_up
z tyłu {przysł.}
EN
volume_up
być z tyłu {bez rodz.}
PL

z tyłu {przysłówek}

volume_up
z tyłu (też: na rufie)

Przykłady użycia - "z tyłu" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishObecnie jesteśmy tak daleko z tyłu, jak niektóre z państw, o których mówiliśmy.
We are now even as far behind as some of the countries were that we are talking about.
PolishUsłyszawszy o Jezusie, przyszła z tyłu między ludem, i dotknęła się szaty jego;
having heard the things concerning Jesus, came in the crowd behind, and touched his garment.
PolishMy wszyscy siedzieliśmy z tyłu, ponieważ pan Perialas miał tak nie świeży oddech.
We all sat in the back because Mr. Perialas had such a bad breath.
PolishKiedy spojrzysz w lustro, widać jak wyglądasz z tyłu, czy dookoła.
So you can see what you look like from the back or all the way around, as you look.
PolishZawartość pipety wyciska się na skórę psa, po rozchyleniu sierści z tyłu głowy.
The contents of the pipette are squeezed onto the skin after parting the fur at the back of the head.
Polish(Śmiech) Publiczność z tyłu myśli "Nie widziałem tego za dobrze."
(Laughs) And the people in the back go, "OK, I didn't really see that."
Polish(Śmiech) Nawet nie mowie o tych którzy siedzą za mną bo mam oczy z tyłu głowy".
(Laughter) "And I'm not even talking about you behind me, because I've got eyes in the back of my head."
PolishTeraz zobaczę jak - w tym i tak nic nie widzę Chcę zobaczyć jak wiele osób z tyłu sali dosięgnie na scenę.
Now, what I’m going to do is, I’m going to see how -- I can’t see out of these, OK.
PolishKolory oznaczają kierunki, z tyłu do przodu lub odwrotnie.
The colors are codes for the direction, from whether it is back to front or vice versa.
PolishNiestety jest wielu młodych i zdolnych, którzy z różnych przyczyn zostali z tyłu.
Unfortunately, there are many young and talented people who, for a variety of reasons, have been left behind.
PolishJako Unia Europejska nie możemy sobie pozwolić na pozostanie z tyłu w niezgodzie i niezdecydowaniu.
We cannot allow ourselves, the European Union, to be left behind in discord and indecision.
Polish(Śmiech) Kabelek z tyłu służy do poruszania jego mordką i oczami.
(Laughter) So, a little tether coming off, it's just a control for the Fur's mouth and his eyes.
Polishtworząc pole magnetyczne o dużej częstotliwości Umieszczamy drugą cewkę z tyłu telewizora.
That coil is connected to an R.F. amplifier that creates a high-frequency oscillating magnetic field.
PolishZ tyłu i z przodku otoczyłeś mię, a położyłeś na mię rękę twoję.
Thou hast beset me behind and before, And laid thy hand upon me.
PolishWidać też, że brudna woda ucieka z tyłu zapory.
You can see easily that all the oily water just goes over the back of the boom.
PolishDlatego nawet jeśli normalnie siedzą państwo raczej z tyłu, proszę o przejście do przodu.
So, even if you would normally sit towards the back, you are invited to please come to the front of the Chamber.
PolishNadal dolatują te z tyłu. ~~~ Jeszcze lecą.
Well, they’re still coming in from the back there; they’re still coming in.
PolishPierwsza wersja z tyłu to STriDER I. Mniejszy z przodu to STriDER II.
PolishMusimy pracować mając z tyłu międzystanową 64, ulicę, która przebiega w środku tych osobnych budów.
Have to operate behind the I-64 corridor, a street that cuts through the middle of these separate sites.
PolishPrzystąpiwszy z tyłu, dotknęła się podołka szaty jego, a zarazem się zastanowiło płynienie krwi jej.
came behind him, and touched the border of his garment: and immediately the issue of her blood stanched.

Synonimy (polski) dla "z tyłu":

z tyłu
wlec się z tyłu

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "z tyłu"

z przyimek
z
English
z wyjątkiem spójnik
English
z tym że spójnik
English
z tym, że spójnik
English
z roztargnieniem przysłówek
English
z uwagi na przyimek
English
z prawdziwego zdarzenia przymiotnik
English
z taśmy przymiotnik
English
z wściekłością przysłówek
English
z zapałem przysłówek
English
z dużymi kawałkami owoców przymiotnik
English
z temperamentem przymiotnik